Enkel

Peru

Peru
Peru

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Må vurderes spesielt

 • Gulfeber

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Gulfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i områdene mot Amazonas. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

 • Amazonasområdet ved grensen mot Brasil og Colombia: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
 • Resten av landet: Ingen malariaprofylakse nødvendig

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo