Nyhetsartikkel

Stor økning i bruk av antidepressiva blant unge jenter

Bruken av antidrepressiva er doblet på ti år blant jenter mellom 15 og 17 år.

Selv om bruken av antidepressiva er lav, har det vært en stor økning av bruken de siste ti årene. 

Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Les mer om rapporten her

Økningen er størst blant jentene - tallene viser en økning på 50 prosent blant jenter mellom 15 og 17 år i perioden 2008 til 2017.

Over 2100 jenter under 17 år bruker antidepressiva i dag.

Blant gutter gikk tallet opp fra 909 til 1129 i samme periode. 

Les også: Selvjelpskurs for psykiske lidelser

- Skal ikke være førstevalg

Helseminister Bent Høye sier til NRK at vi må forsikre oss om at medisinbruken er på riktig nivå.

- Vi vet at vi har en økning i psykiske helseutfordringer i denne gruppa, men antidepressiva og legemidler skal ikke være førstevalget i behandlingen, sier Høye til NRK.

Les også: Fysisk aktivitet og psykiske helseplager

Antipsykotika

Bruken av antipsykotika øker også. Antipsykotika blir brukt ved mer alvorlige psykiske lidelser - som  psykoser og schizofreni.

– At bruken av antipsykotika øker, gir grunn til å følge opp dette nærmere. Vi må spørre hva som er årsaken, totalt sett vet vi lite om årsaken til økningen i behandling av psykiske lidelser hos tenåringsjenter, sier seniorforsker Kari Furu i en nyhetsmelding fra FHI. Hun er redaktør for rapporten.

Les også: Dette er antipsykotika