Informasjon

Psykologisk stress og sykdom

Temaside om Korona

Stress og depresjon

Stressfylte livshendelser er blitt knyttet til alvorlige depresjonstilstander så vel som depressive symptomer5-6. 50-80 prosent av personer med depresjon oppgir at de i løpet av de foregående tre til seks måneder har vært utsatt for en større livshendelse, sammenlignet med bare 20-30 prosent blant ikke-deprimerte over samme periode. Det er beregnet at 20-25 prosent av mennesker som opplever større stressfylte hendelser, vil utvikle depresjon7. Samtidig er det vist at økt stress også påvirker forløpet av en depresjon - den blir mer langvarig, symptomene forverres og det kommer hyppigere tilbakefall5-6. Studier viser også at stressfylte hendelser som opptrer samtidig med behandling, demper effekten av behandlingen6.

Forrige side Neste side