Informasjon

Psykologisk stress og sykdom

Stress og psykisk sykdom

Stressfylte livshendelser, spesielt i barndommen og under oppveksten, er blitt knyttet til psykiske sykdommer3, alvorlige depresjonstilstander så vel som depressive symptomer4. Stress ser ut til å både øke risikoen for bipolar lidelse og medfører forverringer hos personer med kjent bipolar lidelse5.

Femti til åtti prosent av personer med depresjon oppgir at de i løpet av de foregående tre til seks måneder har vært utsatt for en større livshendelse, sammenlignet med bare 20-30 prosent blant ikke-deprimerte over samme periode.

Det er beregnet at 20-25 prosent av mennesker som opplever større stressfylte hendelser, vil utvikle depresjon. Samtidig er det vist at økt stress også påvirker forløpet av en depresjon - den blir mer langvarig, symptomene forverres og det kommer hyppigere tilbakefall4. Studier viser også at stressfylte hendelser som opptrer samtidig med behandling, demper effekten av behandlingen.

Forrige side Neste side