Informasjon

Psykologisk stress og sykdom

Temaside om Korona

Forebygging og behandling

Å forebygge stress vil ikke nødvendigvis si å unngå stressende opplevelser. Det er kanskje verken mulig eller ønskelig. Men å finne måter å håndtere slike opplevelser på, som reduserer de negative følelsene, er viktig. Regel nummer én vil være å prøve å gjøre noe med den situasjonen som utløser stresset. Andre tiltak kan være:

  • Bearbeide negative følelser, blant annet ved å gi seg selv nok tid i for eksempel en sorgprosess
  • Be om hjelp dersom dette kan lette situasjonen, for eksempel ved store utfordringer
  • Si fra dersom forventningene fra omgivelsene er for store, for eksempel i forhold til omsorgsoppgaver
  • Tenke positivt og løsningsorientert
  • Sett ned tempoet og fir på kravene der det er mulig
  • Ta kontroll over situasjonen - mestring reduserer stress
  • Søke medisinsk hjelp om nødvendig
  • Si fra til din nærmeste leder dersom du opplever jobbsituasjonen som uhåndterlig
  • Bruk pauser, ferier og helger til å hvile og gjøre ting som gir avveksling og "påfyll"
  • Ta en "timeout" for å hvile skikkelig ut

Det er viktig å være føre var og ta tak i problemene tidlig. Når en person har opplevd stress over lang tid, kan veien tilbake være lang. Mange er lite flinke til "å lytte til kroppen" og kan stå for lenge i en stresset situasjon. Dersom en har utviklet sykdom som følge av stress, må disse selvsagt behandles som de sykdommene de er.

Forrige side Neste side