Nyhetsartikkel

Hjelp mot rusproblemer - på nettet

Stiftelsen Bergensklinikkene har opprettet gratis, nettbaserte tester og selvhjelpsprogram hvor du anonymt kan få hjelp til å håndtere milde til moderate rusproblemer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Tanken bak rushjelp.no er at mange i Norge som har et høyt rusmiddelbruk, synes det er vanskelig å oppsøke hjelp. Mange føler seg stigmatiserte, eller de er engstelige for hvordan hjelpeapparatet vil oppfatte dem. Ved å tilby anonyme selvhjelpsprogrammer på nett, gjør vi terskelen for rusbehandling lavere, og vi kan nå de med et rusproblem som ikke føler at tradisjonell rusbehandling er noe for dem. I tillegg kan det være en fin måte å få innsikt i eget rusbruk og forhold til rusmidler, også for de som ikke har et rusproblem, sier Morten Heszlein-Lossius, som er konsulent ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Morten Hezslein-Lossius
Morten Hezslein-Lossius

Brukerstyrte program

Sidene inneholder selvtester for alkohol, cannabis og kokain. Testene gjennomføres gratis og anonymt. Når du har svart på alle spørsmålene, får du en skåre som sier noe om forbruket ditt. Hvis skåren er høy, blir du invitert til å gjennomføre et selvhjelpsprogram på rushjelp.no. Selvhjelpsprogrammet er brukerstyrt, og det er brukeren som bestemmer lengden på programmet (4-6 uker), og om målet er å slutte helt, eller å redusere forbruket sitt.

Selvhjelpsprogrammet er et lavterskeltilbud til personer som har milde til moderate rusproblemer og som ønsker å gjøre noe med det, men som ikke ønsker å oppsøke behandling. Som en del av selvhjelpsprogrammet er det også mulig å kommunisere med andre som bruker det, for å dele erfaringer og motivere hverandre.

Selvhjelpsprogrammet er utviklet i Nederland, JellinekMentrum, og er oversatt til norsk.

Lovende resultater

For de som ønsker ytterligere hjelp underveis eller etter kurset, er e-postadresse og telefonnummer til Bergensklinikken hele tiden tilgjengelig i programmet.

Det er Stiftelsen Bergensklinikkene som står bak nettsiden rushjelp.no. Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral stiftelse som driver behandling, kompetanseutvikling, forebygging og forskning innen rusfeltet i Norge.

Selvhjelpsprogrammene finner du her: rushjelp.no

I 2007 ble det publisert en artikkel av M. Blankers i e-tidsskriftet Trimbos Quarterly, om erfaringer fra en nederlandske studie på effekten av online selvhjelpsprogrammer. Resultatene var lovende: 12 prosent av deltakerne sluttet å drikke etter å ha deltatt på kurset, og 28 prosent reduserte alkoholforbruket betydelig. Forskerne konkluderte med at selvhjelpskurs på nett kan være en effektiv måte å redusere alkoholinntaket på. Studien hadde et begrenset antall deltakere (290), noe som gjør det vanskelig å si noe sikkert om effekten. I likhet med andre studier av denne pasientgruppen var det et stort frafall underveis.

En artikkel som ble publisert i Journal of Medical Internet Research i desember 2010, konkluderer også med at selvhjelpskurs på nett er effektivt, og metoden kan spres til en stor andel av befolkningen som ellers ikke ville oppsøkt hjelp. Mer forskning er nødvendig for å sammenligne effekten mot et tradisjonelt rusbehandlingskurs, og for å finne ut hvordan en kan få flere til å fullføre kursene.

Vil du vite mer?