Informasjon

Cannabis, hasjisj, marihuana

Temaside om Korona

Virkninger

Opplevelsen som cannabis gir, varierer sterkt avhengig av personlighetstype, miljø, forventninger, mengde og styrke på stoffet.

Ruseffekten inntrer allerede kort tid etter at røyken er inhalert, med en topp etter ca. 20-30 minutter. Virkningen av cannabis inkluderer følelser av eufori, avslapning, endret tidsopplevelse, redusert konsentrasjon, redusert innlæring og hukommelse, samt humørforandringer, som panikkanfall og paranoia.

Cannabis kan raskt føre til fysiske endringer i kroppen, som for eksempel økt hjertefrekvens. Andre fysiske endringer kan være røde øyne, tørr munn og hals, økt appetitt og redusert pustefrekvens.

Cannabis påvirker også immunforsvaret, hormonbalansen og reproduksjonssystemet. Rusmiddelet kan føre til lungeskader og har innvirkning på fosteret i magen og barnets videre utvikling.

Ved overdose/akutt forgiftning ser man symptomer som panikkanfall og psykoser, økt hjertefrekvens og redusert bevissthet, der sistnevnte kan bli særlig uttalt og livstruende hos barn. De siste 20 årene er det publisert flere rapporter som viser en sammenheng mellom bruk av cannabis og akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.

Etter inntak av cannabis kan man oppleve hallusinasjoner (sansebedrag), via syn, hørsel, berøring og/eller lukt. Disse sansebedragene inntreffer forholdsvis sjelden. 

Cannabis kan utløse en rekke symptomer som er svært like de man ser ved en psykose, og som kan vedvare etter at selve stoffet er ut av kroppen. Intensiteten og varigheten av en slik psykotisk episode spenner fra lette symptomer som varer i minutter til timer, til mer alvorlige episoder som kan vare fra noen dager til over en uke. I noen tilfeller kan det da være behov for innleggelse på sykehus med behandling. Det er vist en sammenheng mellom bruk av cannabis og utvikling av schizofreni, med økt risiko ved tidlig og høyt forbruk.

Ved bruk i svangerskap eller ved amming, kan utviklingen av fosterets hjerne påvirkes. Bruk kan føre til lavere fødselsvekt, redusert oppmerksomhet og redusert evne til resonnering. Det er foreløpig usikkert om bruk av cannabis under graviditeten fører til misdannelser. 

Forrige side Neste side