Informasjon

Nikotinerstatningsmidler

Blant de hjelpemidlene som er i utstrakt bruk ved røykeslutt, er såkalte nikotinerstatningsmidler.

Det finnes sannsynligvis ingen enkelttiltak som er viktigere for å fremme god helse og forebygge alvorlig sykdom, enn det å slutte å røyke! Det blir derfor lagt ned store ressurser for å finne fram til midler som kan hjelpe de som er avhengige, til å komme ut av den vonde sirkelen. Blant de hjelpemidlene som er i utstrakt bruk, er såkalte nikotinerstatningsmidler. Det vil si preparater som inneholder nikotin, hvor personene som slutter å røyke, i en overgangsperiode kan få tilført nikotin på annen måte enn gjennom røyking. Det antas at nikotin er den viktigste forklaringen på den sterke fysiske avhengigheten som mange røykere opplever. Ved å tilføre nikotin i avtakende mengder kan man gradvis trappe ned nikotinnivået selv om man bråslutter med røykingen.

Animasjon om røykeslutt

Hvem er dette beregnet for?

Det viktigste momentet ved røykeslutt er at den røykende er motivert, det vil si at du ønsker å slutte. Uten motivasjon har det ingen hensikt å benytte medisiner. Dersom du er motivert og har bestemt deg for å slutte, kan alle benytte dette hjelpemiddelet: unntaket er gravide, som anbefales å slutte uten bruk av medisiner. Jo mer du røyker, desto større grunn er det til å bruke nikotinerstatning. Ved høy grad av avhengighet, og/eller dersom du røyker mer enn 20 sigaretter om dagen, anbefales nikotinpreparater til alle!

Nikotin anbefales ikke til gravide. Men en studie blandt gravide som ikke maktet å slutte, viste reduksjon i antall sigaretter hos dem som brukte nikotin, og barna ble i gjennomsnitt rundt 300 gram tyngre ved fødsel!1 Dersom en forsikrer seg om at sigarettbruken går ned, ser det ut til at slik behandling kan være nyttig.

Det er utført mye forskning som viser at bruk av slike midler øker sjansen for å lykkes med røykeslutt - en stor rapport viste at sjansen for å lykkes var 72 prosent høyere i gruppene som brukte nikotinpreparater sammenlignet med gruppene som sluttet uten denne type medisiner.

Hvordan brukes preparatene?

Det finnes flere preparater mot nikotinavhengighet i Norge: Nicorette® (fås som plaster, inhalator, munnspray, smeltetabletter og tyggegummi), Nicotinell® (fås som plaster, tyggegummi og sugetabletter), Zonnic® (fås som munnpulver i porsjonspose, munnspray, sugetabl.) og Champix® (tabletter - midlertidig salgsstopp fra 25.06.2021).

Ved å bruke disse preparatene, med unntak av Champix (se egen omtale), tilfører du kroppen nikotin. Du kan også bli avhengig av nikotin i denne formen, men det har i praksis vist seg å være sjelden. Det anbefales at du helt fra starten legger en plan for nedtrapping. Nikotinerstatning påbegynnes i forbindelse med røykeslutt, og fortsetter i 2 til 3 måneder, inntil 6 måneder dersom nødvendig.

De som har røykt mer enn 20 sigaretter daglig, eller har høy grad av avhengighet (røyker om natta, røyker tidlig på morgenen), bør starte med sterkeste tyggegummi (4 mg). Ellers anbefales 2 mg. Tyggegummien skal tygges forsiktig, bare noen få tygg om gangen fordi nikotin frigjøres ved tyggingen og ikke når "tyggisen" ligger i ro.

Plaster finnes i tre styrker og for 16 eller 24 timers bruk. Dersom du bruker plaster, starter du med den sterkeste typen dersom du røyker mer enn 20 sigaretter daglig, ellers benyttes svakere type. Etter en måneds bruk kan du trappe ned til svakere type. Plaster kan også kombineres med tyggegummi.

Nikotin erstatningsmidler kan også kombineres med medikamentet vareniklin, som er vist å være nyttig tilleggsmedisin.

Er det bivirkninger?

Nikotin i denne formen har de samme bivirkningene som nikotin fra tobakksbruk. Dersom du følger oppskriftene, vil du få i deg mindre nikotin enn du fikk gjennom røykingen. Typiske (bi)virkninger av nikotin er kvalme, hjertebank og sure oppstøt. Du kan også oppleve irritasjon i huden der hvor plasteret plasseres, og noen får også irritasjon i munnhule eller nese ved bruk av tyggegummi eller nesespray.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Hansson A, Rasmussen T, Perfekt R, Hall E, Kraiczi H. Effect of nicotine 6 mg gum on urges to smoke, a randomized clinical trial. BMC Pharmacol Toxicol. 2019 Nov 21;20(1):69. PMID: 31753009 PubMed