Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Narkotiske stoffer

Ved bruk av narkotiske smertestillende medisiner (morfin/opioider) alene, med regelmessig inntak og innenfor gjeldende dosegrenser og for en medisinsk tilstand, er helsekravene oppfylt. Ved samtidig bruk av andre beroligende eller bedøvende midler, eller medikamenter som kan ha innvirkning på kjøreevnen, er tillatte dosegrenser halvert. Dersom du bruker mer enn to vanedannende midler, er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt, og legen har plikt til å melde dette til statsforvalteren dersom bruken er varig.

Ved bruk av morfin/opiater er det ikke tillatt å kjøre bil de første en til to ukene etter oppstart av medisin eller doseøkning. Legen skal gi deg beskjed om dette, og du er juridisk forpliktet til å avstå fra bilkjøring.

Morfin/opiater brukt i rushensikt eller med et misbrukspreg er alltid uforenlig med å ha førerkort.

Forrige side Neste side