Informasjon

Asperger syndrom

Temaside om Korona

Symptomer på Asperger

Barn med Asperger kjennetegnes gjerne ved monotone interesser, problemer med sosiale interaksjoner og eventuelt klumsete motorikk. De løser evneprøver på et nivå som er normalt for sitt alderstrinn.

Som barn utvikles språk innen milepælene for de tre første leveårene. Grammatikk og ordsammensetning er ofte velutviklet, men kan oppleves som nedsatt som følge av kontaktvansker med andre og forstyrret sosialt samspill. Ved nærmere undersøkelse er språket imidlertid ofte pedantisk, konkret og med en spesiell intonasjon og rytme. Mange har manglende evne til å forstå og bruke språkets undertoner. Kroppsspråket er gjerne mindre utviklet og kan oppleves som redusert eller fraværende. 

Evnen til å sette seg inn i andres følelser og reaksjonsmåter mangler eller er begrenset. Dette fører til dårlig forståelse av sosiale situasjoner og normer. Mens andre barn tilegner seg en forståelse av hvordan andre mennesker tenker og reagerer i en gitt situasjon, vil dette som regel være vanskelig for et barn med Asperger syndrom. Dette kan lett føre til misforståelser og derav uventede eller upassende reaksjoner. Det oppstår gjerne problemer med å inngå gjensidige vennskap.

Personer med Asperger syndrom har som regel en eller få interesser som opptar dem i høy grad, og som kan gå ut over øvrig livsutfoldelse. Det er ikke uvanlig at barnet har fremragende hukommelse, god evne til å lære utenat og godt utviklede ferdigheter knyttet til sine spesielle interessefelter. Det kan foreligge lærevansker på andre områder. 

Grovmotorikk og koordinasjon kan være nedsatt. Overfølsomhet eller redusert respons på sensoriske stimuli, slik som berøring, lyd, lukt, smak, smerte og temperatur er vanlig.

Forrige side Neste side