Informasjon

Asperger syndrom

Asperger syndrom gir seg vanligvis tilkjenne fra rundt treårsalderen, men en må som regel vente til barnet er i skolealder før det er mulig å stille en sikker diagnose.

Symptomer på Asperger

Disse barna utvikler språk slik at de kan samtale med andre innen milepælene for de tre første leveårene. Grammatikk og ordsammensetning er ofte velutviklet, men kan oppleves som nedsatt som følge av at disse barna har forstyrret sosialt samspill og kontaktvansker med andre (som ved barneautisme). De frembyr også innsnevret gjentakende stereotyp atferd og interessefelt som ved barneautisme. De kan ha nedsatt grovmotorikk og koordinasjon, men det gjenspeiler nok først og fremst ensidige interesser og mangel på øvelse. De kan i mange tilfeller ha fremragende hukommelse, god evne til å lære utenat og ofte svært godt utviklede ferdigheter knyttet til sine spesielle interessefelter. Det kan foreligge lærevansker på andre områder. De løser evneprøver på et nivå som er normalt for sitt alderstrinn.

Forrige side Neste side