Informasjon

Utviklingsforstyrrelser hos barn

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er alvorlige tilstander som barneautisme, Retts syndrom og Aspergers syndrom. Tidlig diagnose og tiltak er viktig for å gi barna best mulig behandling.

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse er en samlebetegnelse for alvorlige utviklingsforstyrrelser med avvik i gjensidige sosiale samspill og kommunikasjon og begrenset stereotyp, repeterende atferd og interesser. Tilstandene betegnes også autismespekterforstyrrelser ("autism spectrum disorders", ASD). Det inkluderer tilstandene barneautisme, Aspergers syndrom, uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PPD nos) og Retts syndrom.

ASD regnes ikke lenger som en sjelden tilstand. Nyere studier angir en forekomst (prevalens) på 0.6 prosent for hele spekteret, mens forekomsten av barneautisme regnes til 0.13 prosent og Aspergers syndrom cirka 0.03 prosent. Antallet barn diagnostisert med ASD har økt betydelig de siste tiårene. Det er sannsynlig at dette skyldes økt oppmerksomhet om tilstandene, bedre diagnostiske verktøy og inklusjon av nye undergrupper som Asperger syndrom og PDD nos.

Selv om ny kunnskap om sykdomsspektret har økt det siste tiåret, er man enda langt unna en forståelse som gjør det mulig å tilby mer effektiv behandling.

Karakteristika ved de ulike tilstandene:

Barneautisme

 • Opptrer før tre års alder
 • Mangelfull og avvikende utvikling av kontaktevne med forstyrret sosialt samspill
 • Forstyrret og forsinket språkutvikling
 • Tvangspreget atferd, med mange ritualer
 • Evnenivået kan være veldig varierende (noen høyere enn normalt, andre normalt, noen lavere enn normalt)

Retts syndrom

 • Kun jenter
 • Oppdages mellom 7 og 24 måneder
 • Tap av motoriske ferdigheter, stans i lekeutvikling og sosial utvikling
 • Ufrivillige bevegelser
 • Mentalt tilbakestående

Aspergers syndrom

 • Normal språkutvikling
 • Forstyrret sosialt samspill/kontaktvansker
 • Innsnevret og stereotyp repeterende atferd
Neste side