Informasjon

Tics og Tourettes

Temaside om Korona

Årsaker

Tilstanden starter i barndommen og er ofte forbundet med tvangslidelser, ADHD og andre psykiatriske tilstander. Oppfatninger om årsaken til Tourettes syndrom har endret seg fra å være ansett som en psykologisk forstyrrelse til idag å være en forstyrrelse i hjernefunksjonen som følge av biologiske endringer som kan påvises med avansert bildediagnostikk (for eksempel funksjonell MR). I mange tilfeller er det en arvelig tilstand der det finnes liknende tilfeller i familien. En teori går ut på at hemmende nervebaner i hjernen ikke fungerer slik som de skal, slik at enkelte grupper av nerveceller blir overaktive.

Tilstanden debuterer omkring fem til seks-årsalderen, når sitt maksimum i 14-15-årsalderen og er borte hos halvparten i 18-årsalderen. Dette forløpet gjenspeiler forstyrrelser i modningen av en bestemt del av hjernen, basalgangliene.

Over halvparten av barna med Tourettes syndrom har ofte samtidig en psykiatrisk tilstand, vanligvis ADHD ved fire-årsalderen og tvangslidelse ved syv-årsalderen. Depresjon, angst og atferdsproblemer kan være mer forstyrrende enn tics, eller de kan forverre plagene med tics. ADHD kan svekke skoleprestasjonene. Barna kan ha vansker med å sette i gang, planlegge, strukturere og prioritere oppgaver slik som skolearbeid eller prosjekter.

De intellektuelle evnene er normalfordelte blant barn med Tourettes syndrom, men utviklingsforstyrrelser som lese- og skrivevansker og lærevansker kan hindre dem i deres læring. Tics og andre psykiatriske tilstander kan medføre dårlige karakterer og disiplinære tiltak fra skolen. Barna kan trekke seg tilbake og bli sosialt isolerte, samt få dårlig selvfølelse på grunn av sine symptomer og erting fra medelever.

Forrige side Neste side