Informasjon

Tics og Tourettes

Temaside om Korona

Symptomene

Det skilles mellom fire hovedtyper tics:

  • Enkle motoriske tics
  • Enkle vokale tics
  • Komplekse motoriske tics
  • Komplekse vokale tics

Enkle motoriske tics er plutselige, gjentatte, hurtige, formålsløse og ufrivillige bevegelser som kan likne normal atferd. De er vanligvis av kort varighet (ett sekund). Vanlige motoriske tics er blunking, kast med hodet, skuldertrekning og ansiktsgrimasering. Slike tics lar seg lett kamuflere som viljestyrte bevegelser og legges ofte ikke merke til.

Enkle vokale tics er ofte meningsløse ytringer eller lyder som gjerne holdes skjult. Det kan være kremting, hosting, snufsing, smatting, grynting, piping, skriking.

Komplekse motoriske tics er mer koordinerte bevegelser som etterligner normale motoriske funksjoner. De opptrer gjerne ut av kontekst eller i upassende situasjoner og påkaller oppmerksomhet fordi de er overdrevne, kraftfulle og gjentatte. De kan omfatte hopping, løping, tvangsmessig berøring av seg selv eller andre, spytting. Sosialt upassende bevegelser, inklusive obskøne fakter (kopropraksi) og imitering av andres atferd (ekopraksi), kan være særlig brysomme.

Komplekse vokale tics er ord og fraser. De kan bestå i å gjenta spesielle, noen ganger sosialt uakseptable, ofte obskøne ord/banning (koprolali) eller gjentakelse av lyder eller ord (pallilali). Selv om banning ofte anses som typisk ved TS, forkommer dette problemet bare hos omkring en av ti av tilfellene med TS og opptrer ofte først senere i ungdomsårene. Forskjell mellom koprolali og vanlig banning er at koprolali oppleves som uimotståelig og forkommer som regel i upassende situasjoner. Vokale tics opptrer ofte flere år senere enn motoriske tics.

Tics kan undertrykkes eller minskes ved sterk konsentrasjon. Men langvarig undertrykking av tics kan gi en indre spenning som kan føre til mer dramatiske tics eller utbrudd av tics. Hos noen frigjøres slike undertrykte tics når de kommer hjem fra skolen. Under stress, utmattelse eller opphisselse øker forekomsten av tics, men også ved avkobling kan tics øke. Rundt åtte av ti får forvarsler om at et anfall med tics kommer - for eksempel som brenning eller kløing i øynene, ubehag i halsen, muskelstramninger.

Forrige side Neste side