Informasjon

Tics og Tourettes

Diagnostikk

Tilstanden krever en grundig undersøkelse og samtaler med barnet og dets familie. Eventuelle videoopptak av tics når de opptrer, kan være til stor hjelp for å stille diagnosen.

Det er svært viktig å kartlegge andre sykdommer eller plager som kan forekomme sammen med tics eller Tourettes syndrom:

Den endelige diagnosen krever ofte et samarbeid mellom familie, fastlege, barnelege og barnepsykiater/psykolog. Vanligvis behøves ingen form for bildediagnostikk, men ved usikkerhet om årsaken kan være nevrologisk sykdom, gjøres CT eller MR.

Forrige side Neste side