Informasjon

Tics og Tourettes

Temaside om Korona

Diagnostikk

Tilstanden krever en grundig undersøkelse av pasienten og samtaler med familie. Eventuelle videoopptak av tics når de opptrer, kan være til stor hjelp for å stille diagnosen.

Det er også viktig å kartlegge andre sykdommer eller plager som kan forekomme sammen med tics eller Tourettes:

  • Tvangstilstander (tvangstanker og -handlinger). 
  • ADHD, oppmerksomhets- og konsentrasjonsforstyrrelser, impulsivitet og hyperaktivitet ses hos ca 50 prosent.
  • Angst, depresjon, atferdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser er relativt vanlig. Særlig ungdommer med TS kan være plaget av depressive symptomer. 
  • Tics er hyppig hos barn med autisme og hos barn med psykisk utviklingshemning. 

Den endelige diagnosen krever ofte et samarbeid mellom familie, fastlege, barnelege og barnepsykiater/psykolog. Vanligvis behøves ingen form for bildediagnostikk, men ved usikkerhet om underliggende nevrologisk sykdom, gjøres CT eller MR.

Forrige side Neste side