Informasjon

Tics og Tourettes

Temaside om Korona

Prognose

TS debuterer vanligvis omkring syv til åtte års alder og alltid før 18 år. Tics varierer typisk både i type og omfang, med gode og dårlige perioder. Oppmerksomhets- og konsentrasjonsforstyrrelser med eventuell hyperaktivitet kan opptre før tics. Ofte forverres symptomene i puberteten, som dermed blir en sårbar periode med hensyn til selvbilde og atferd. Tilstandene kan være livslange, men hos mange gjenstår kun minimale symptomer i voksen alder.

Prognosen vil i høy grad avhenge av hvorvidt barnet/ungdommen klarer å opprettholde et positivt selvbilde, etablere vennskap med jevnaldrende, og i hvor stor grad det også finnes tilleggssymptomer og eventuelt andre tilstander (som for eksempel oppmerksomhetsforstyrrelse og hyperaktivitet).

Forrige side Neste side