Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Temaside om Korona

Diagnostikk

Symptomer og sykehistorie gjør at man tenker på hemofili. Informasjon om at forfedre har sykdommen, styrker mistanken. Legen vil påvise at blødninger ikke vil stanse. Leddhevelse er tegn på blødning. Innskrenket bevegelse i leddet er tegn på skade i leddet etter gjentatte tidligere blødninger. Nummenhet kan oppstå i deler av huden, og det kan være nedsatt muskelkraft som følge av at blødninger trykker på nerver.

Såkalte blødningsprøver vil bekrefte at blødningstiden er forlenget, det vil si at blodet bruker lengre tid enn normalt på å koagulere. Nivået av de aktuelle koagulasjonsfaktorene vil være redusert.

Forrige side Neste side