Informasjon

Behandling av bulimi

Kognitiv behandling

Kognitiv atferdsterapi anses som den beste behandlingen av bulimi. Behandlingen innebærer at du snakker med en terapeut som er trent i denne typen behandling. Du kommer til regelmessige kontroller der dere snakker om dine problemer med mat, og hvordan du kan løse dem. Målet er å hjelpe deg til å tenke positivt om deg selv og om mat. Når du kan det, vil du være i stand til å nyte det å spise normalt.

Det finnes også selvhjelpsmaterialer og nettbaserte tilbud som baserer seg på kognitiv terapi.

Mennesker med bulimi tenker ofte veldig negativt om seg selv. De føler seg utilstrekkelige og glemmer lett sine positive sider. Mange føler at andre ser ned på dem. Mennesker som har bulimi, har også mange tanker om seg selv som forsterker bulimien.

En kognitiv terapeut kan hjelpe deg på ulike måter. Vanligvis samarbeider terapeuten og pasienten om å klargjøre hva slags tanker eller forestillingsbilder som utløser de negative reaksjonene. Det legges vekt på å finne andre tanker og bilder som kan erstatte dem som utløser de negative reaksjonene, med utgangspunkt i positive sider og ferdigheter du har som er blitt helt borte i alt det negative. Du prøver ut disse nye tankene i dagligdagse situasjoner, og kommer tilbake til terapeuten og drøfter de nye erfaringene. Ofte kombineres hjelp til å tenke annerledes med hjelp til å handle annerledes, slik at du f.eks. kan mestre vanskelige situasjoner og dermed få høyere tanker om deg selv. De negative tankene du har om deg selv idag, kan ofte ha rot i tidligere opplevelser, og kognitiv terapi kan også gi en mulighet for en ny forståelse av nederlag og vansker du har opplevd tidligere.

Et dilemma i Norge er at få leger behersker kognitiv behandling. Det er dessuten mangel på psykologer som kan tilby slik behandling.

Forrige side Neste side