Informasjon

Bulimi - en oversikt

Prognose

Tilstanden har et svingende forløp med tendens til tilbakefall etter gode perioder. En del kan skifte mellom tilstandene bulimi og spisevegring.

Best prognose har de som har kort sykehistorie, ung alder ved start, gode økonomiske og sosiale forhold og fravær av alkoholisme i familien. Behandling bedrer prognosen, men spontan bedring er heller ikke uvanlig. Studier viser at 45 prosent til 75 prosent er friske etter seks år, mens 23 prosent har et mer langvarig forløp.

Ved samtidig alkoholmisbruk er prognosen dårligere. Det samme gjelder ved selvmordsforsøk og vedvarende depresjon. I oppfølgingsstudier viser det seg at mange fortsatt har avvikende spisemønster, og en del lider av depresjoner. Det er usikkert hvor stor tilbakefallsprosenten er, og hvor mange som får spisevegring. Mange klarer seg bra i arbeidslivet og under utdanning.

Kroppslige komplikasjoner som følge av brekninger, kan oppstå: Kramper, rytmeforstyrrelser i hjertet, svekket muskulatur og tannråte. Forstyrrelse av saltbalansen i blodet er vanlig, og krever jevnlige kontroller i perioder med oppkast.

Forrige side Neste side