Informasjon

E. coli tarminfeksjoner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Forebygging av sykdom

Smitte foregår ved at bakterier overføres fra dyr eller mennesker gjennom mat eller drikke som er blitt forurenset. Derfor gjelder de samme reglene som ved en rekke andre tarminfeksjoner (salmonella, campylobakter, yersinia), at man forebygger best ved grundig hygiene: Vask hender etter toalettbesøk og etter kontakt med dyr. Vask hender før og etter matlaging. Unngå mat som ikke er gjennomstekt eller gjennomkokt. Frukt og grønnsaker bør skylles godt. Oppbevar matvarer tilstrekkelig nedkjølt.

Landbruksmyndighetene (Mattilsynet) i Norge og andre vestlige land kontrollerer slakteprosess og kjøttvarer grundig. Faren for smitte her er derfor liten. På utenlandsreiser, og spesielt på reiser til ikke vestlige land, er smittefaren større.

Dersom man har E. coli tarminfeksjon og arbeider i næringsmiddelindustri eller i helseinstitusjoner med kontakt med alvorlig syke personer, gjelder spesifikke regler om oppfølging, meldeplikt og hvor lenge man må være hjemme fra jobb på grunn av smittevernhensyn.

Folkehelseinstituttet har publisert spesifikke råd på sine nettsider.

Barnehage/dagmamma

Generelt må alle barn med akutte diarétilstander holdes hjemme i minst 48 timer etter at de har blitt symptomfrie. 

Ved påvist E. coli infeksjon, enten som enkelttilfelle eller ved utbrudd, gjelder spesifikke regler om oppfølging, meldeplikt og hvor lenge barnet må holdes borte fra barnehagen.  

Folkehelseinstituttet har publisert generelle og spesifikke råd på sine nettsider.  

Forrige side