Informasjon

Den femte barnesykdom (erythema infectiosum)

Den femte barnesykdom, erythema infectiosum, er en virussykdom med utslett, forårsaket av et parvovirus (B19). Sykdommen opptrer ofte som små epidemier, særlig vinter og vår.

Hva er den femte barnesykdom?

Erythema infectiosum er en virussykdom med utslett, forårsaket av parvovirus B19. Sykdommen opptrer ofte som små epidemier, særlig vinter og vår. Den forekommer hyppigst hos barn i aldersgruppen 5-15 år, men den kan ses hos personer i alle aldre. Tilstanden er svært vanlig.

Tid fra du smittes til sykdommen bryter ut, den såkalte inkubasjonstiden, er 4-21 dager.

Femte barnesykdom
Femte barnesykdom

Sykdommen kalles gjerne femte barnesykdom fordi den er den femte av en gruppe barnesykdommer som i tidligere tider var vanlige og der utslettene lignet hverandre. De andre fire barnesykdommene er meslinger, røde hunder, skarlagensfeber og fjerde barnesykdom.

Infeksjon hos gravide

Cirka 4 av 10 gravide har ikke gjennomgått femte barnesykdom, og kan derfor smittes dersom de er i nær kontakt med syke barn. Dersom mor blir smittet av denne sykdommen i svangerskapet, overføres smitten i cirka 1 av 3 tilfeller videre til fosteret, noe som kan føre til alvorlig fostersykdom. Tidlig diagnose og behandling kan bedre prognosen for fosteret, derfor bør man være oppmerksom på muligheten for infeksjon hos gravide. Les mer om dette i denne artikkelen: Infeksjon med parvovirus i svangerskapet.

Symptomer

Sykdommen er vanligvis mild, gir et typisk utslett med lett feber, eventuelt bare beskjedne forkjølelsesplager. Det er vist at en stor andel gjennomgår sykdommen uten å ha noen plager. 

Femte barnesykdom
Femte barnesykdom

Den femte barnesykdommen forløper gjerne i to faser, men ikke alle registrerer eller er oppmerksomme på det. Den første fasen (prodromalfasen) begynner ca 1 uke etter smitte og varer i 2-3 dager. Symptomene kan være hodepine (20%), feber (20%), sår hals (15%), kløe (15%), hoste (10%), magesmerter (10%), leddsmerter (10%). Disse symptomene forekommer hyppigere blant voksne enn hos barn, særlig leddsmerter (opptil 50%). Leddene som hyppigst gir plager, er fingerleddene, håndleddene, knærne og anklene. Denne første fasen etterfølges av en sykdomsfri periode på 7-10 dager, deretter kommer det typiske utslettet: 

  • Først et høyrødt utslett i kinnene, ofte påfallende blekhet rundt munnen, noen har lett feber. Etter 1-2 dager ses et småprikket rødt utslett på skuldrene, øverst på armene, på kroppen og noen ganger på lårene. Utslettet avblekes etter hvert, det flyter sammen i et nettliknende mønster (marmorering av huden). Håndflater og fotsåler er vanligvis spart.
  • Utslettet kan komme og gå i uker, noen ganger måneder. Det kan muligens skyldes ytre faktorer som fysisk aktivitet, irritasjon eller overoppheting av huden fra bad eller sollys. Ledplagene kan også vedvare i mange uker. 
  • Utslettet klør ofte, særlig hos voksne.
Femte barnesykdom
Femte barnesykdom

 

Smitte

Sykdommen sprer seg fra person til person akkurat som forkjølelse, ofte via hoste (dråpesmitte) og hånd-til-hånd kontakt. Sykdommen er smittsom i uken før utslettet opptrer. Når utslettet kommer, er vedkommende ikke lenger smittsom og behøver ikke å isoleres.

Behandling

Tilstanden skal ikke behandles. Den går over etter få dager og medfører ingen fare for komplikasjoner - unntaket er gravide kvinner (se nedenfor).

Vanlige råd er å unngå å fryse eller på andre måter unngå å komme i situasjoner der den midlertidig lett svekkede motstandskraften kan føre til andre sykdommer. Den femte barnesykdommen smitter før utslettet bryter ut, og den smitter ikke etter at utslettet har kommet.

Dagmamma/barnehage

Barna kan gå i barnehage eller hos dagmamma når de er feberfri selv om de har utslett.

Ved graviditet

Infeksjon med parvovirus kan hos noen gravide kvinner føre til alvorlige problemer for fosteret. Hvis du er gravid og mistenker at du kan ha blitt smittet med parvovirus, bør du søke lege. En gravid kvinne med parvovirusinfeksjon kan overføre sykdommen til fosteret. Selv om de fleste gravide kvinner med parvovirusinfeksjon føder normale, friske barn, så er det en liten risiko for at det ufødte barnet kan påføres alvorlige helseskader i form av alvorlig blodmangel (anemi). I et slikt tilfelle kan det være mulig å tilby behandling i form av blodoverføring til fosteret i mors liv (intrauterin erytrocyttransfusjon, les artikkelen om parvovirus i svangerskapet).

Legen vil ta en halsprøve og en blodprøve av den gravide for å påvise viruset, eller antistoffer mot viruset. Denne prøven, eventuelt sammen med en prøve nummer to tatt ca. 2-3 uker senere, kan avklare om du nylig har blitt smittet med parvovirus.

Vil du vite mer?