Informasjon

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Forekomst

Akutt lymfoblastisk leukemi ble i perioden 2007 til 2016 hos barn under 15 år, påvist i gjennomsnitt hos knapt fem barn per 100 000 per år. Knapt ett barn per 100 000 fikk akutt myelogen leukemi per år i samme periode. Totalt i 2016 fikk 30 barn under 15 år diagnosen ALL. Akutt lymfoblastisk leukemi utgjør rundt 85 prosent av alle blodkrefttilfeller hos barn.

Hos voksne er tilstanden betydelig mindre hyppig og utgjør rundt 20 prosent av alle leukemier. I 2018 var det i Norge vel 30 nye tilfeller både blant voksne og barn.

Forrige side Neste side