Informasjon

Lymfekreft hos barn

Lymfekreft utgjøres hovedsakelig av de to sykdommene Hodgkins og non-Hodgkins lymfom. Lymfomer rammer både voksne og barn. Hos barn gir moderne behandling en god prognose.

Behandling

Behandlingen er individuell og bestemmes ut fra hvilken lymfomtype som foreligger og hvor utbredt sykdommen er. I mange tilfeller gis behandling som inngår i felles nordiske eller europeiske protokoller. 

Ved Hodgkin lymfom består behandlingen tradisjonelt av en kombinasjon av cellegift og stråleterapi. Hos noen undergrupper gis antistoffbehandling enten alene, eller kombinert med cellegift.

Ved non-Hodgkin lymfom er den primære behandlingsmodaliteten en kombinasjon av ulike typer cellegift. Stråleterapi brukes kun i spesielle situasjoner. Det gis i undergrupper i tillegg cellegiftmedisin inn i hjernevæske for å forhindre lymfomutvikling i hjernen og antistoffbehandling.

 

Forrige side Neste side