Informasjon, tilstand

Allergisk nesetetthet og høysnue

Årsaker

Allergi er en form for overømfintlighet i kroppen. Slimhinnene oppfatter stoffer, for eksempel pollenkorn, som fremmede og starter en reaksjon for å bekjempe disse. Dermed settes det i gang en betennelse hvor slimhinnene blir hovne og røde, de øker utskillelsen av slim, og alt dette gjør at luftpassasjen gjennom nesen blir dårlig.

Tendensen til å overreagere på denne måten er delvis arvelig betinget. Vi ser derfor at allergi er mye vanligere hos barn hvor en eller begge foreldrene er allergiske. Det er etter hvert også tydelig at barn som bor i hjem hvor foreldrene røyker, er mer utsatt for å få allergiplager.

Generelt har det vært en økning i forekomsten av allergi de senere årene. Det er sannsynlig at dette er forårsaket av uheldig inneklima og røykfull luft, men andre faktorer har nok også betydning. Blant annet diskuteres det om altfor rene og tette hjem kan være noe av årsaken.

Forrige side Neste side