Informasjon

Familiær kortvoksthet

Normal høydevekst

Høydevekst er en kontinuerlig men ikke rettlinjet prosess. Det skilles mellom tre vekstfaser:

Illustrasjonsbilde

Spedbarn/småbarns fasen. Den er karakterisert ved en rask men avtakende vekst over de to første årene av livet. Total vekst i løpet av denne perioden er 30 til 35 cm. Barna krysser ofte vekstkurvene (som føres på helsestasjonen) i denne perioden ettersom de vokser mot den høyden de arvelig er forhåndsbestemt til og fjerner seg fra de fysiske begrensningene som var i fosterlivet.

Barndomsfasen. Den er karakterisert ved en forholdsvis jevn vekst på 5-7 cm per år. Veksten avtar gjerne noe utover i barndommen.

Pubertetsfasen. Den er karakterisert ved en vekstspurt på 8-14 cm per år som følge av økende produksjon av kortison og veksthormon i testikler (gutter) og eggstokker (jenter).

Forrige side Neste side