Informasjon

Folatmangel

Temaside om Korona

Årsaker

Folat er nødvendig for dannelse av røde blodlegemer. Hvis forbruket av folat er for stort, eller inntaket er for lite, vil det ikke kunne dannes nok røde blodlegemer. Dermed opptrer symptomer på anemi.

Nedsatt inntak av folat er den vanligste årsaken. Det skyldes manglende opptak som følge av for eksempel Crohns sykdom eller cøliaki. Manglende opptak kan også skyldes følgetilstand etter operasjon der store deler av tynntarmen er fjernet. Alkoholmisbrukere har ofte et ensidig kosthold som blant annet kan føre til folatmangel. Noen legemidler kan gjøre at folat nedbrytes raskt like etter at det er inntatt. Aktuelle medikamenter er for eksempel fenytoin, trisykliske antidepressiva, p-piller, trimetoprim, metotrexat eller 5-fluouracil.

Økt behov er sjeldnere forklaringen. Det kan opptre under graviditet, hos for tidlig fødte barn, hos dialysepasienter, ved hemolytisk sykdom (en tilstand med anemi pga. skadete røde blodceller), høyt stoffskifte og ved kreftsykdom.

Forrige side Neste side