Informasjon

Folatmangel

Folatmangel kan føre til blodmangel (anemi) med for få røde blodceller og lavt hemoglobin. Tilstanden skyldes nedsatt opptak i tarmen som følge av feilernæring eller underernæring, eller økt behov ved svangerskap og enkelte sykdommer.

Temaside om Korona

Hva er folatmangel?

Folat er vitamin B9, som kroppen trenger ved blant annet celledeling. Folsyre er en syntetisk form for folat til bruk som kosttilskudd.  

Når kroppens lagre av folat er brukt opp, begynner det å utvikle seg folatmangel. Etter hvert påvirkes kroppens evne til å danne nye røde blodlegemer. De gamle røde blodlegemene blir større. Etter hvert utvikler det seg blodmangel (anemi) med for få og for store røde blodlegemer. Denne type anemi betegnes også megaloblastanemi.

Megaloblastanemi er en sjelden årsak til anemi i Norge. Tilstanden ses for eksempel blant personer med mangelfullt kosthold (pasienter med anoreksi, alkoholikere, enkelte eldre), pasienter med nedsatt opptak av næringsstoffer i tarmen (malabsorpsjon), eller personer med visse sykdommer.

Symptomer

Folatmangel i seg selv forårsaker vanligvis få eller ingen symptomer. Symptomene skyldes først og fremst den lave blodprosenten, som vil utvikle seg dersom folatmangelen vedvarer. Denne blodmangelen (anemi) gir tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, og tungpust, særlig ved anstrengelse. Andre tegn har sammenheng med årsaken til folatmangelen. Det er sykdommer som gir nedsatt opptak av næring i tarmen, samt feil- eller underernæring. Kronisk diaré er det mest fremtredende symptomet på en malabsorpsjonstilstand. Nedgang i vekt kan tyde på feil- eller underernæring.

Dersom folatmangel oppstår tidlig i graviditeten, kan den medføre alvorlige misdannelser hos fosteret, såkalte nevralrørsdefekter. For å redusere risikoen for slike komplikasjoner, er det anbefalt at alle gravide eller kvinner som ønsker å bli gravid, tar folsyretilskudd til og med den 12. svangerskapsuken.

Årsaker

Folat er nødvendig for dannelse av røde blodlegemer. Hvis forbruket av folat er for stort, eller inntaket er for lite, vil det ikke kunne dannes nok røde blodlegemer. Dermed opptrer symptomer på anemi.

Nedsatt inntak av folat er den vanligste årsaken. Det skyldes manglende opptak som følge av for eksempel Crohns sykdom eller cøliaki. Manglende opptak kan også skyldes følgetilstand etter operasjon der store deler av tynntarmen er fjernet. Alkoholmisbrukere har ofte et ensidig kosthold som blant annet kan føre til folatmangel. Noen legemidler kan gjøre at folat nedbrytes raskt like etter at det er inntatt. Aktuelle medikamenter er for eksempel fenytoin, trisykliske antidepressiva, p-piller, trimetoprim, metotrexat eller 5-fluouracil.

Økt behov er sjeldnere forklaringen. Det kan opptre under graviditet, hos for tidlig fødte barn, hos dialysepasienter, ved hemolytisk sykdom (en tilstand med anemi pga. skadete røde blodceller), høyt stoffskifte og ved kreftsykdom.

Diagnostikk

Sykehistorie med symptomer og tegn på blodmangel, spesielt hvis det samtidig foreligger kronisk diaré. Gulaktig og blek hud er tegn på lav blodprosent. Det kan påvises glatt og rød tunge og sår i munnvikene (såkalte ragader). Dersom det også foreligger symptomer som endringer i personens væremåte, hukommelse, eller forstyrrelser i nervesystemet, kan det foreligge samtidig mangel på vitamin B12. Måling av høyde og vekt kan bekrefte underernæring.

Macrocytær anemi (x 40)

Macrocytær anemi (x 100)

Blodutstryk er en nyttig prøve. Et blodutstryk lages ved at trenet helsepersonell stryker ut en dråpe blod på en glassplate. I utstryket vil legen ved mikroskopi se etter oppblåste røde blodlegemer og granulocytter (en type hvite blodlegemer) med flere kjerner enn det som er vanlig. Andre blodprøver er måling av folatnivå, som er redusert. I tillegg er det naturlig å måle nivå av vitamin B12 og ferritin, som er redusert ved jernmangel.

Behandling 

Målet med behandlingen er å bedre balansen av folat i kroppen, slik at kroppenes vitaminlagre fylles opp igjen. I praksis vil dette nesten alltid medføre vitamintilskudd. Behandlingen vil vanligvis føre til bedring av en blodmangel som kan ha utviklet seg.  

Hva kan du gjøre selv?

Brokkoli inneholder folsyre
Brokkoli inneholder folat

Folat finnes særlig i dypgrønne grønnsaker og i lever, men også i mange frukter og andre næringsmidler. Den beste måten å forebygge folatmangel er å spise et variert og balansert kosthold, som er i tråd med helsedirektoratets anbefalinger. Vær oppmerksom på at lang koketid ødelegger folat.

Hvis du er gravid eller ønsker å bli gravid, bør du ta folsyretilskudd til og med den 12. svangerskapsuken og følge kostrådene til gravide

Medikamentell behandling

Før man begynner med behandling er det viktig å utrede om det foreligger også andre mangeltilstand, spesielt vitamin B12-mangel. I så fall må vitamin B12-mangelen behandles først eller samtidig.

Folsyretilskudd gis daglig, vanligvis over en to- til tre måneders periode. En dosering på 1 mg daglig er tilstrekkelig. Ved malabsorpsjon kan det være nødvendig med 5 mg daglig. 

Prognose

Tilstandens forløp vil variere med grunnsykdommen. Riktig behandling fører til rask bedring av tilstanden og total korreksjon av de unormale blodverdiene oppnås i løpet av to måneder.  

Vil du vite mer?