Informasjon

Hodgkins lymfom

Hodgkins sykdom, eller Hodgkins lymfom, er en krefttype som oppstår i lymfevevet. Hos de fleste starter symptomene med en forstørret og smertefri lymfeknute.

Prognose

Uten behandling er dette en 100 prosent dødelig tilstand. Men de aller fleste blir helbredet med behandling. Utsiktene til helbredelse er best jo mindre langtkommen sykdommen er. For alle som fikk diagnosen i perioden 2011-2015, var knapt 90 prosent friske ved fem års oppfølging. Men selv i de tilfeller hvor det foreligger avansert sykdom, overlever omkring 50 prosent.

Med bedring av behandlingen og økning av overlevelse har man etter hvert blitt oppmerksom på at behandlingen i seg selv kan føre til komplikasjoner. Spesielt er det strålebehandlingen som ser ut til å medføre langtidsskader. Høsten 2008 ble det offentliggjort resultater fra oppfølging av pasienter behandlet ved Radiumhospitalet i perioden 1980 til 1988. Analysen viser at det alt etter 10 års oppfølging finnes lekkasjer i hjerteklaffer hos cirka 30 prosent. Etter 20 års oppfølging har 40 prosent utviklet forsnevring av klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren (aortaklaffen). Denne tilstanden kan overbelaste hjertet og på sikt føre til sviktende hjertefunksjon dersom den ikke behandles.

Studien fra Radiumhospitalet viser også at pasientene som er behandlet med stråling og cellegift, har noe økt risiko for angina eller hjerteinfarkt, og for hjerneslag. I tillegg er det fra tidligere kjent at pasientene har økt risiko for ny kreftsykdom, spesielt brystkreft og lungekreft. Og svært mange utvikler lavt stoffskifte på grunn av bestrålingen av skjoldkjertelen.

I 1997 ble stråledosene redusert etter at de første rapportene om stråleskadene ble kjent. Det ble også startet et systematisk kontrollopplegg for å følge pasientene. Men pasienter som fikk sykdommen før år 2000, er ikke nødvendigvis blitt med i dette opplegget. Nå anbefales at alle som ikke er blitt undersøkt de siste fem årene, kontakter sin fastlege for en henvisning til sykehus.

Helsedirektoratets brev til fastlegene ligger her. - For helsepersonell

Forrige side Neste side