Informasjon

Symptomer på demens

Diagnosen er viktig

Selv om vi dessverre fortsatt ikke har muligheter til å helbrede de sykdommene som fører til demens, er legeundersøkelse og fastsettelse av diagnose viktig, fordi:

  1. Det er viktig å påvise eventuelle andre årsaker til hukommelsessvikt som kan behandles, for eksempel forvirring i forbindelse med annen tilstand som depresjon, svulster, infeksjoner, lavt stoffskifte, polymyalgia revmatika, alkoholisme, mangel på vitamin B-1 eller B-12, legemiddelbivirkninger, m.m.
  2. En del symptomer ved demens er mulig eller nødvendig å behandle hos noen pasienter. Dette gjelder for eksempel hallusinasjoner, vrangforestillinger, angst, depressive symptomer eller aggresjon. Ofte kan det forsøkes miljøtiltak med god effekt. Hukommelsesteamet i kommunen, legen eller demenssykepleier kan bistå med individuell vurdering av pasienten og forslag på tiltak. Noen ganger er det aktuelt med medikamentell behandling. 
  3. Noen pasienter kan ha nytte av medisiner som er spesielt utviklet mot demens av Alzheimers type. Det finnes ulike legemidler som kan brukes, for eksempel donepezil, rivastigmin, galantamin og memantin. Disse legemidlene kan ikke helbrede eller stoppe sykdommen, men de kan hos noen ha effekt på enkelte symptomer ved demens. Pasienten kan da fungere bedre i noe tid. Det er viktig med langtidsoppfølging av effekt og eventuelle bivirkninger. Når effekten ikke lenger er til stede, eller bivirkninger blir ubehagelige, avsluttes eller endres behandlingen. Når det gjelder demens på grunn av sykdom i hjernens blodårer, bør man vurdere å gi legemidler som kan bidra til å forebygge nye hjerneslag. Dermed ønsker man å redusere risikoen for både forverring av demens og nye hjerneslag.
  4. Det er lettere å gi riktig informasjon til pasient og pårørende når sikker diagnose er fastsatt.
  5. Det er lettere å få tilbud om omsorgstiltak på hjemstedet når det er fastsatt en diagnose. Det er også lettere å gi et bedre tilpasset omsorgstilbud.
Forrige side Neste side