Informasjon

TIA - "drypp"

TIA eller "drypp" er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. TIA-anfallene har rask start og kort varighet. Etter dryppet vender kroppen tilbake til normal funksjon.

Du er ute og steller i hagen. Plutselig mister du noe av følelsen i høyre arm og ben. Du må støtte deg mot et tre for ikke å falle. Du forsøker å snakke til datteren din som ligger og soler seg, men ordene blir bare til babbel. Så, etter noen minutter, forsvinner disse symptomene, og du kan gjenoppta hagearbeidet.

Det du har opplevd er en forbigående hendelse som vi i dagligtale omtaler som et "drypp", og som i fagspråket kalles et TIA-anfall. TIA er forkortelse for "transient ischemic attack" - et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. Dette er noe som ikke bør overses. 

Selv om et TIA-anfall ikke varer så lenge og ikke etterlater seg noen varige skader, er det en hendelse du ikke må underslå. Omtrent en tredjedel av dem som får et TIA-anfall, får et hjerneslag i fremtiden. Et TIA-anfall er advarsel om at et hjerneslag kan komme, og en mulighet for å sette iverk tiltak som hindrer hjerneslag.

Drypp, symptomer og tegn

Illustrasjon: Hjernen med blodpropp
Illustrasjon: Hjernen med blodpropp

Et TIA-anfall varer vanligvis bare i noen få minutter. De fleste symptomene forsvinner i løpet av en time, og alle symptomene er borte innen 24 timer. Symptomer og tegn på TIA minner om dem vi finner i en tidlig fase av et hjerneslag: 

  • PRATE: Bablende eller uforståelig tale, ordleting, vansker med å forstå andre.
  • SMILE: Skjevhet i ansiktet ved forsøk på å smile eller le, eller ved å vise tenner
  • LØFTE: Lammelse i en arm gir ensidig kraftsvekkelse som vises når armene løftes over hodet
  • Andre symptomer kan være: kraftsvekkelse i en fot, balanse eller koordinasjonsproblemer, plutselig synssvekkelse. 

Dersom du har ett av symptomene under PRATE - SMILE - LØFTE er det sterk mistanke om TIA dersom det går raskt over. Varer det mer enn ett døgn er det sterk mistanke om hjerneslag. Men ikke vent - ring 113 straks dersom du får slike symptomer. 

Neste side