Informasjon

TIA - "drypp"

Drypp, behandling

Når legen vet årsaken til ditt TIA-anfall, er målet med behandlingen å korrigere feilen og hindre utviklingen av et hjerneslag. Avhengig av årsaken kan det være aktuelt med medisin som skal motvirke blodproppdannelse, kolesterolsenkende medisin, eventuelt blodtrykksmedisin. Dersom det er påvist trange partier i halspulsåren anbefales hos noen kirurgi hvor man "renser" innsiden av halspulsåren. 

Medikamenter

Ulike medikamenter kan være aktuelle. To hyppig brukte preparatgrupper er:

  • Hemmere av blodplater. Disse medikamentene motvirker at blodplatene i blodet ditt klumper seg sammen og danner blodpropp. Det mest brukte preparatet er acetylsalisylsyre. Dette kombineres ofte med en annen type blodplatehemmende medisin (dipyramidol). Det finnes også andre aktuelle preparater med lignende virkninger. 
  • Antikoagulerende medisin. Dette er heparin (sykehusbehandling) og  direktevirkende antikoagulasjonshemmere (DOAK), eventuelt warfarin (Marevan). Dette er medikamenter som påvirker blodets levringsevne kraftig. Grundig kontroll og oppfølging er viktig. 

Kirurgi eller angioplastikk

Dersom du har trange karotisarterier på halsen, kan det være aktuelt å "skrelle vekk" forkalkninger på innsiden av blodårene (endarterektomi). På den måten reduseres risikoen for TIA eller hjerneslag. I noen tilfeller gjøres dette ved å føre inn et kateter i blodåren, sprenge ut blodåren ved å blåse opp en liten ballong inne i åren, og så sette inn en liten armering (stenting) som hindrer åren fra å klappe sammen igjen. Dette inngrepet kalles angioplastikk.

Forrige side Neste side