Informasjon

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Temaside om Korona

Årsak

Årsaksmekanismen er ukjent, men flere teorier er blitt lansert. 5-10 prosent av tilfellene foreligger i en arvelig form. Det vil si at andre i slekten har sykdommen, og at den er ført videre i slekten. Årsak og sykdomsutvikling ved de øvrige formene for ALS er ukjent. Det er forsket på om virus kan være årsaken, men denne teorien har de fleste forskerne nå forlatt. Mange miljøfaktorer er blitt vurdert som mulige risikofaktorer for ALS, men studiene på dette feltet er utilfredsstillende og har ikke vist klare sammenhenger.

Sykdommen kan inndeles i undergrupper i forhold til hvilke områder av kroppen som rammes. Likevel opptrer alle formene forholdsvis likt og med samme forløp.

Forrige side Neste side