Informasjon

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Temaside om Korona

Prognosen

Dette er en sykdom som vi per i dag ikke kan helbrede. Sykdommen vil over tid forverres. I den siste fasen av livet vil de fleste være innlagt i sykehus for å få tilfredsstillende hjelp.

Sykdomsforløpet kan variere mye fra pasient til pasient. Det samme gjelder hvor raskt sykdommen forverres. De fleste lever tre til fem år etter at diagnosen er stilt, men 10-20 prosent kan leve i minst ti år.

Forrige side Neste side