Informasjon

Ménières sykdom

Temaside om Korona

Prognose

Et av de karakteristiske trekkkene ved Ménières sykdom er at forløpet kan variere betydelig fra person til person. De mildeste formene av sykdommen medfører noen få anfall og ingen varig nedsettelse av hørselen. Den alvorligste formen kan gi døvhet og store balanseforstyrrelser allerede etter få anfall. De fleste tilfeller vil befinne seg et sted mellom disse ytterpunktene.

Det er vanlig at du etter en tid med anfall opplever perioder hvor du er helt symptomfri. Slike perioder kan vare i flere år.

Hørselsnedsettelsen vil øke gradvis og langsomt, og den kan etter mange og sterke anfall føre til døvhet, vanligvis ensidig. 30-50 prosent vil oppleve at de får nedsatt hørsel på begge ørene.

Anfallene kan være svært plagsomme. I tillegg kan symptomfrie perioder ødelegges av bekymring for nye anfall. For å unngå dette kan det være aktuelt å få behandling hos psykolog eller psykiater. Anfallene og hørselstapet som følger med denne sykdommen, er alvorlige belastninger. Det er allikevel viktig å huske at dette ikke er en livstruende sykdom, og at den ikke påvirker andre organer enn hørsels- og balanseorganene.

Det antas at de fleste, cirka 80 prosent, blir kvitt svimmelhetsanfallene, selv om dette kan ta mange år.

Forrige side Neste side