Informasjon

Pacemakerbehandling

En pacemaker brukes når hjertet slår for langsomt, eller hvis det stopper. Den sender små strømstøt til hjertet og får det til å slå. Den overvåker hjertet hele tiden og trer bare i funksjon når det er nødvendig.

Hva er en pacemaker?

Hjertets ledningssystem
Hjertets ledningssystem

Hjertet har sin egen naturlige "pacemaker" som styrer hjerterytmen til vanlig. Denne "pacemakeren" er en gruppe med muskelceller som kalles sinusknuten, og som befinner seg i hjertets høyre forkammer. Sinusknuten sender ut elektriske signaler med jevne mellomrom, og bestemmer dermed hjerterytmen. De elektriske signalene går gjennom et eget ledningssystem (se tegningen) i hjertet, og får muskelcellene i hjertet til å trekke seg sammen slik at hjertet virker som en pumpe.

Hjertet består av fire kammer - venstre og høyre forkammer (atrium), og venstre og høyre hjertekammer (ventrikkel). Hjertekamrene er størst og har det meste av muskelmassen. Forkamrene pumper blodet inn i hjertekamrene. Hvis de elektriske signalene fra sinusknuten ikke når frem til alle hjertets muskelceller, foreligger en hjerteblokkade. Årsak og alvorlighetsgrad varierer, men hvis blokkaden er omfattende nok, går det utover hjertets pumpefunksjon. Hjertefrekvensen blir lav og noen ganger uregelmessig, og hos noen kan hjertet stoppe helt opp for så og starte igjen av seg selv noen sekunder senere (Adams Stokes anfall).

I en slik situasjon kan en pacemaker brukes til å oppnå jevn og normal hjerterytme, slik at hjertepumpen kan gå som normalt. I Norge er det idag ca. 22.000 personer som har en innoperert pacemaker. I 2015 ble det lagt inn 3217 nye pacemakere i Norge, og det ble utført 904 pacemaker-bytter.

Neste side