Informasjon

Aortaaneurisme

Behandling

Målet med behandlingen er rekonstruksjon av aorta hvis det er fare for at den kan sprekke, det vil si hvis et aneurisme i bukaorta er videre enn 5,5 cm. Dersom aneurismet har sprukket, vil akutt operasjon være nødvendig for å redde livet til pasienten.

Når det er påvist aneurisme, anbefales regelmessige kontroller med ultralyd for å følge med eventuell vekst og for å kunne operere i tide, det vil si før utposningen sprekker. 

Behandlingen er operasjon som kan foregå enten ved åpen operasjon eller ved innvendig armering av åren. Ved åpen operasjon fjernes den ødelagte delen av aorta og erstattes med en kunstig åre, en såkalt karprotese. Noen aneurismer kan behandles med en innvendig armering (stent), som settes inn med et kateter som føres inn fra lysken. 

Kirurgi er helt nødvendig ved lekkasje eller sprekkdannelse i aneurismet. Andre grunner til kirurgi kan være smerter, passasjehinder i urinledere på grunn av aneurismet, blodpropp avgått fra aneurismet. Dersom kontroller viser at aneurismet vokser (mer enn 1 cm per år) eller størrelsen er over 5,5 cm, så er det også grunn for operasjon. Dette er store og omfattende inngrep med stor fare for komplikasjoner. 

Aneurisme på hovedpulsåren er hos mange et tegn på at blodårene også ellers i kroppen kan være skadet av åreforkalkning. Det er derfor svært viktig å bremse denne åreforkalkningsprosessen med de midler som finnes. Dette betyr at man må slutte å røyke - dette er helt avgjørende både for videre utvikling av sykdommen og for å tåle en eventuell operasjon. Dessuten er det aktuelt med kolesterolsenkende behandling, og nøye blodtrykksbehandling til alle med forhøyet blodtrykk.

Forrige side Neste side