Informasjon

Behandling av hjertearytmi

Hvis du har fått diagnostisert arytmi (hjerterytmeforstyrrelse), kan behandling noen ganger være nødvendig. Vanligvis er behandling bare nødvendig hvis arytmien gir klare plager, eller hvis den medfører risiko for at du skal få en alvorligere arytmi eller en komplikasjon til arytmi.

Implanterbar defibrillator

Dette apparatet kan implanteres dersom du har høy risiko for å utvikle farlig ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Defibrillatoren (hjertestarter) er batteridrevet og implanteres like under venstre kravebein. En eller flere wirer med en elektrode på tuppen går via vener til hjertet. Defibrillatoren overvåker konstant hjerterytmen din. Hvis den oppdager at rytmen er for langsom, kan den stimulere hjertet på samme måte som en pacemaker. Hvis den oppdager ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer, sender den ut lav- eller høy-energi sjokk som re-setter hjertet til normal rytme. Dette er med andre ord en livreddende behandling for noen pasienter.

Forrige side Neste side