Informasjon

Implanterbar hjertestarter

En implanterbar hjertestarter, en defibrillator, virker ved å oppdage og stanse farlige, unormale hjerterytmer (arytmier). Hjertestarteren overvåker hjerteslagene hele tiden, og den avgir elektriske sjokk for å gjenopprette normal hjerterytme om nødvendig.

Hjertestarteren må kontrolleres

Hjertestarteren skal kontrolleres regelmessig på det kontrollsenteret du tilhører. Legen vil kontrollere batteriets tilstand og teste ledningene til hjertet. Hjertestarteren husker alle episoder der det har vært gitt støt, registrerer EKG fra hendelsen, slik at legen kan skrive ut detaljer om hjerterytmen. Hendelsene kan analyseres og programmeringen justeres slik at hjertestarteren kan fungere best mulig. Særlig er det viktig å justere hjertestarteren hvis den har gitt et unødvendig støt.

Hjertestarteren vil ved kontrollene "si i fra" i god tid om når batteriet begynner å bli oppbrukt og må skiftes. Ved generatorskifte er det vanligvis bare nødvendig med et kort sykehusopphold. Vanligvis blir bare generatoren skiftet, mens ledningen til hjertet beholdes. Inngrepet avsluttes med en test i narkose som ved den første innleggelsen. Batteriet har en varighet på ca. 7 år.

Forrige side Neste side