Informasjon

Supraventrikulær takykardi (SVT), hurtig forkammerrytme

Mekanisme

De elektriske signalene som styrer sammentrekningene i hjertet, oppstår normalt i et senter i hjertets høyre forkammer som kalles "SA-knuten". Av og til kan andre områder i forkammeret utløse elektriske signaler og "utkonkurrere" SA-knuten for en periode. Dette skjer bare dersom disse ekstra signalene kommer raskere enn signalene fra SA-knuten. Resultatet blir at forkamrene og resten av hjertet slår hurtigere - det oppstår anfall med supraventrikulær takykardi.

Hjertets elektriske system
Hjertets elektriske system

Ofte vet vi ikke hva som utløser anfall med hurtig forkammerrytme. Det kan være sykdom i selve hjertet, men hjerterytmen kan også påvirkes av nervesignaler til hjertet og hormoner i blodet. Både fysisk og psykisk stress kan utløse rytmeforstyrrelse.

De fleste som plages av anfallsvis rask hjerterytme, lever normale liv uten noen form for begrensninger. Men noen kan også ha underliggende hjertesykdom som trenger behandling. Anfall med hurtig forkammerrytme kan ramme alle, fra friske barn og ungdommer til hjertesyke eldre.

Forrige side Neste side