Informasjon

Mulige komplikasjoner til høyt blodtrykk

Et ubehandlet høyt blodtrykk representerer en fare for fremtidig utvikling av hjerneslag, hjerteinfarkt, nyreskader og andre organskader som følge av økt åreforkalkning.

Hva er høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk, hypertensjon betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet, og det medfører en risiko for utvikling av blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt.

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i pulsårene (arteriene) når hjertet trekker seg sammen og presser ut blod (det systoliske trykket). Undertrykket er trykket i pulsårene mellom hjerteslagene (det diastoliske trykket). Et blodtrykk på 150/90 betyr altså at trykket er 150 på det høyeste, og 90 på det laveste. Forenklet sier vi at blodtrykket er for høyt dersom overtrykket er over 140 og undertrykket er over 90.

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer. Ved meget høye trykk, noe som er sjeldent, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine.

Neste side