Informasjon

Addisonkrise - akutt binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er raskt å korrigere underskuddet på hormoner, salter og næringsstoffer. Dernest må en forsøke å finne årsaken til at dette har skjedd, slik at også den underliggende tilstanden kan behandles og liknende tilfeller kan unngås i fremtiden.

Pasienter som behandles for binyrebarksvikt, bør utstyres med medikamentkort som viser medisinene og doseringen. De må også vite at de skal øke kortisondonsene ved febersykdom og ved stessende situasjoner. Alle med binyrebarksvikt bør ha tilgang til en kortisonsprøyte hjemme som kan settes av pasienten selv eller andre ved kvalme, brekninger og diaré - og ved klar mistanke om at det har oppstått en Addisonkrise.

Forrige side Neste side