Informasjon

Addisonkrise - akutt binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er raskt å korrigere underskuddet på hormoner, salter og væske. Dernest må en forsøke å finne årsaken til at dette har skjedd, slik at liknende tilfeller kan unngås i fremtiden.

Behandlingen er intravenøs tilførsel av kortisol (hydrokortison) og intravenøs tilførsel av medisinsk saltvann. 

Pasienter som behandles for binyrebarksvikt, bør utstyres med medikamentkort som viser medisinene og doseringen. De må også vite at de skal øke kortisondosene ved febersykdom og ved stessende situasjoner. Alle med binyrebarksvikt bør ha tilgang til en kortisonsprøyte hjemme som kan settes av pasienten selv eller andre ved kvalme, brekninger og diaré - og ved klar mistanke om at det har oppstått en Addisonkrise.

Forrige side Neste side