Informasjon

Addisons sykdom

Temaside om Korona

Behandling

Hensikten med behandlingen er å gjenopprette hormonbalansen ved å tilføre hormoner i tablettform. Har du binyrebarksvikt, vil du være avhengige av livslang tablettbehandling med glukokortikoider (oftest Kortison) og mineralkortikoid (Florinef). Binyrebarkhormonene er spesielt viktige når kroppen utsettes for sykdom eller stressbelastninger. Det er viktig at du er nøye med å ta tabletter hver dag, og du må lære hvordan dosen skal justeres når kroppen trenger større doser.

Kortison-tabletter tas på følgende måte:

  • Morgen, ettermiddag og kveld (dobbel dose om morgenen).
  • Ved stressituasjoner og lette infeksjonssykdommer (feber under 39°C) dobles dosen.
  • Ved alvorlige stressituasjoner som infeksjonssykdom med feber over 39°C kan det være aktuelt å tredoble døgndosen, eller å gi kortison i sprøyte
  • De økte dosene skal brukes til plagene er helt borte.
  • Skulle du bli kvalm, eller av annen grunn ikke kan ta tablettene dine, må du få medisinen som sprøyte eller stikkpille.
Forrige side Neste side