Informasjon

Addisons sykdom

Behandling

Hensikten med behandlingen er å gjenopprette hormonbalansen ved å tilføre hormoner i tablettform. Har du binyrebarksvikt, vil du være avhengige av livslang tablettbehandling med glukokortikoider (oftest Cortison) og mineralkortikoid (Florinef). Binyrebarkhormonene er spesielt viktige når kroppen utsettes for sykdom eller stressbelastninger. Det er viktig at du er nøye med å ta tabletter hver dag, og du må lære hvordan dosen skal justeres når kroppen trenger større doser.

Kortison-tabletter tas på følgende måte:

  • Morgen, ettermiddag og kveld (dobbel dose om morgenen).
  • Ved stressituasjoner og infeksjonssykdommer med feber dobles dosen
  • Ved alvorlige infeksjonssykdommer, operasjoner, fødsel, med mer, gis vanligvis kortison direkte i blodet i startfasen
  • De økte dosene skal brukes til plagene er helt borte
  • Skulle du bli kvalm, eller av annen grunn ikke kan ta tablettene dine, må du få medisinen som sprøyte
Forrige side Neste side