Informasjon

Medisiner mot diabetes type 2 (antidiabetika)

Insulin ved diabetes type 2

Dersom man ikke kommer til målet med de nevnte midlene, er det aktuelt å bruke insulin også ved diabetes type 2. Insulin har svært god effekt, og erfaringen med denne behandlingen er omfattende og god. 

Insulin krever daglig injeksjon (sprøyte). Ved diabetes type 2 er det vanlig å fortsette med metformin, og bruke insulin i tillegg. 

Insulin er forbundet med økt risiko for å få episoder med for lavt blodsukker. Det er derfor nødvendig med hyppige kontroller, og aller helst egenmåling av blodsukker hjemme. Insulin fører også vanligvis til noe vektøkning. 

Forrige side Neste side