Informasjon

Insulinbehandling ved diabetes type 2

Insulinbehandling kan bli nødvendig ved diabetes type 2. Behandlingen skjer i samråd med legen din. Dosejusteringer er nødvendige, særlig den første tiden.

Insulinbehandling ved infeksjoner og annen sykdom

Insulindosen må som regel økes ved febersykdom og annen alvorlig akutt sykdom uten feber. Dosen må kanskje økes med 25-100 prosent - dette avgjøres ved egenmålinger (se eget informasjonsskriv).

Forrige side Neste side