Informasjon

Type 2-diabetes

Overvekt på grunn av høyt inntak av kaloririk og fet mat kombinert med lav fysisk aktivitet, er den klart viktigste årsak til type 2-diabetes.

[imported]
[imported]

Hopp til innhold

Hva er type 2-diabetes?

Diabetes mellitus er en kronisk sykdom karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker, og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen.

Diabetes skyldes nedsatt funksjon av hormonet insulin som spiller en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Ved type 2-diabetes, eller aldersdiabetes, produserer kroppen for lite insulin, eller det behøves større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere (dette fenomenet kalles insulinresistens).

Type 2-diabetes debuterer gjerne etter 40 års alderen, men kan også opptre tidligere. I Nord-Trøndelag fant forskerne i en stor befolkningsundersøkelse i 2007-08 at cirka fem prosent av alle menn og knapt fire prosent av alle kvinner over 20 år hadde type 2-diabetes. Sannsynligvis er forekomsten av uoppdaget type 2-diabetes minst like høy.

Det er anslått at totalt 265.000 personer har diabetes mellitus i Norge, av disse har 25.000 type 1-diabetes. I tillegg antas det at ca. 250.000 personer har forstyrrelser i sukkeromsetningen (nedsatt glukosetoleranse).

De siste 30 årene har det vært en tredobling i antall pasienter med diabetes mellitus. Sykdomsforekomsten øker med økende alder, og blant dem over 70 år har ca 10% diabetes. På verdensbasis har ca. 250 millioner voksne personer diabetes type 2, og dette øker med cirka 7 millioner nye tilfeller per år.

Asiatiske innvandrere har en høyere forekomst av type 2-diabetes enn det vi har i Norge. 

diabetes
Animasjon av diabetes