Informasjon

Diabetes type 2

Temaside om Korona

Komplikasjoner ved diabetes type 2

En akutt komplikasjon er for lavt blodsukker eller hypoglykemi. Den oppstår bare hos pasienter som bruker medisiner mot diabetes, og forekommer hyppigst ved insulinbehandling. Men også bruk av sulfonylurea kan noen ganger utløse en slik situasjon.

En annen akutt komplikasjon er for høyt blodsukker med utvikling av koma. Det er en sjelden tilstand som helst opptrer hos pasienter over 70 år med diabetes type 2. Tilstanden utvikler seg gjerne langsomt med tiltakende slapphet, redusert bevissthet og tegn på uttørring. Utløsende årsak er gjerne infeksjon, hjerteinfarkt eller hjerneslag, eventuelt inntak av vanndrivende, kortisonpreparater eller store mengder sukkerholdige leskedrikker.

Senkomplikasjoner skyldes avleiringer på innsiden av små blodkar (åreforkalkning, artherosklerose). Dette gir nedsatt blodtilførsel og medfører skade på større blodårer, hjerte, nyrer, øyne, nerver. Personer med diabetes har også økt risiko for å utvikle kroniske sår og infeksjoner i føttene.

Forrige side Neste side