Informasjon

Purin-innhold i matvarer

Purininnhold i matvarer kan bety mye for den som er rammet av urinsyregikt. Nedbryting av puriner fører til dannelsen av urinsyre, og for mye urinsyre forårsaker urinsyregikt.

Purin og urinsyregikt

Puriner er viktige bestanddeler i kroppens celler. Puriner er nitrogenholdige og inngår som nødvendige bestanddeler i cellenes gener (DNA og RNA). Puriner tilføres kroppen via kosten, men kroppen har også evne til å produsere en rekke puriner selv. Normalt skjer det stadig en fornying av kroppens celler, gamle celler dør og nye dannes.

Når celler dør, vil puriner fra cellekjernen komme over i blodet. Her brytes de gradvis ned og omdannes ved hjelp av en rekke enzymer til sluttproduktet urinsyre. Denne syren har ingen viktig funksjon i kroppen, og overskuddet utskilles gjennom nyrene.

Hos pasienter med urinsyregikt er det for mye urinsyre i blodet, og hos mer enn 90 prosent skyldes det at nyrene ikke skiller ut stoffet effektivt nok. Dette kan man bøte på ved å redusere inntaket av puriner. Imidlertid, har det vist seg at en purinfattig diett i liten grad senker urinsyrenivået i blodet. Når det i tillegg kommer at kost fattig på purin og protein, kan bli smakløs, så er en slik diett verken praktisk eller effektiv i behandlingen av høy urinsyre i blodet. I stedet anbefales forebyggende medikamentell behandling med allopurinol. Unntaket vil være pasienter som ikke tolererer allopurinol.

Vel så viktig som kostholdsbehandling er det å unngå - eller å redusere - overvekt.

Matvarer med lavt purin-innhold

 • Raffinert korn og kornprodukter, cornflakes, lyse brødsorter, pasta, mel, sagogryn, kaker
 • Smør, flerumettet margarin og andre fettprodukter
 • Frukt, nøtter, peanøttsmør
 • Salathode, tomater, grønnsaker
 • Supper laget av grønnsaker med lavt purin-innhold, men uten kjøtt eller kjøttkraft
 • Vann, saft og sukkerfri brus

Melk, melkeprodukter, egg, smør, flerumettet margarin og andre fettprodukter inneholder også lite puriner. Likevel tilrår man forsiktighet med svært fettholdige produkter av disse matvarene, fordi også fet mat har en ugunstig effekt på urinsyregikt og risikoen for hjerte- og karsykdommer. Magre varianter av melkeprodukter anbefales derimot.

Matvarer med høyt purin-innhold

 • Alle slags typer kjøtt inklusive innmat og sjømat
 • Kjøttekstrakter og feite sauser
 • Gjær og gjærekstrakter, øl og alkoholiske drikker
 • Bønner, erter, linser, havregryn, spinat, asparges, blomkål og sopp.

Ny forskning tyder på at risikoen knyttet til inntak av purinrik plantebasert kost er mindre enn man tidligere har trodd, og effekten som angitt over, er dårlig.

Obs! Det kan medføre et større inntak av purin å spise store porsjoner mat med lavt purin-innhold, enn det er å spise en liten porsjon mat med høyt purin-innhold.

Utløsende faktorer

I studier er det funnet at en rekke kostrelaterte faktorer bidrar til å øke risikoen for urinsyregikt. Disse kostelementene behøver ikke nødvendigvis å ha et høyt purininnhold.

 • Alkohol. Alkohol påvirker elimineringen av urinsyre fra kroppen. Spesielt øl kan gi problemer. Vin kan i moderate mengder nytes i gode perioder, muligens gjelder det samme for konsentrert alkohol. Kunnskapen om de ulike alkoholarters virkning på urinsyregikt, er imidlertid ikke entydig.
 • Kjøttrik kost (særlig rødt kjøtt) og sjømat. For eksempelansjos, sardiner, brissel, nyrer, lever, kjøttekstrakter.
 • Søt brus og fruktdrikker. Regelmessig inntak av søt brus, fruktdrikker eller fruktoserike drikker basert på rosiner, appelsiner og epler, øker risikoen for gikt hos menn. Bruk av sukkerfri brus synes ikke å være forbundet med økt risiko for gikt.

Kostanbefalinger ved urinsyregikt

Kostomlegging anbefales ofte til personer med urinsyregikt sammen med medikamenter. Dessverre så medfører en kostomlegging alene, kun en reduksjon i urinsyrenivået på omkring 15 prosent - selv ved en svært streng diett. På den annen side, hvis kostomleggingen fører til vektreduksjon - ofte samtidig med økt fysisk aktivitet - så kan kontrollen med urinsyrenivået bli klart bedre.

Kostomlegging

Spis/drikk mindre av:

 • Purininntaket bør reduseres. Dette oppnås ved å unngå kjøtt og feite sauser. Tidligere advarsel om forsiktighet med rasktvoksende grønnsaker bekreftes ikke i nyere studier.
 • Reduser inntaket av fett, sukker og alkohol. Vær særlig forsiktig med øl og konsentrert alkohol - sannsynligvis også vin, innmat, blodmat, ansjos og sardiner, reker og bønner.
 • Sukkerholdige fruktdrikker eller sukret mineralvann synes å øke faren for giktanfall.

Spis/drikk mer av:

 • Melkeprodukter med lavt fettinnhold anbefales. Drikk et glass skummet melk daglig.
 • Rikelig væsketilførsel, vann er gunstig.
 • Et kosthold rikt på grønnsaker og fiberrik mat.
 • Kaffe - kan redusere urinsyrenivået

Alkoholforbruket

 • Bør reduseres, jfr. også ovenfor. Særlig store inntak (for eksempel "helgefyll") virker å være særlig uheldig.
 • Kanskje tåler man vin bedre enn øl og konsentrert alkohol, men det finnes studier som viser ugunstig effekt også av vin.

Slanking

 • Anbefales for overvektige
 • Bemerk at i den fasen der du går ned i vekt, vil urinsyremengden i blodet være økt og faren for giktanfall er forbigående høy

Medikamenter

 • Vitamin C - 500 mg daglig har en mild urinsyrenedsettende effekt.
 • Medikamenter som påvirker urinsyreutskillelsen bør unngås, eks. vanndrivende (tiazider) og salisylater (eks. Albyl).

Mosjon

 • En kohort-studie av mannlige løpere/joggere viser at risikoen for urinsyregikt er lavere blant menn som er fysisk aktive, som opprettholder en ideell kroppsvekt, som har et kosthold rikt på frukt og begrenset i forhold til kjøtt og alkohol.

Vil du vite mer?