Informasjon

Fedmeoperasjon

Fedmeoperasjon kan være en løsning for de med alvorlig overvekt. Men det er alltid best å redusere vekten gjennom et sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet.

Hvis du er blant dem som har forsøkt, men som ikke klarer å gå ned i vekt ved egen hjelp, og der vekta gir helseproblemer, så kan kirurgi være et alternativ. Men både i Norge og i andre land er ekspertene enige om at operasjon for overvekt kun er aktuelt hos personer med alvorlig overvekt.

Ved fedmeoperasjoner endres anatomien i fordøyelseskanalen din for å begrense mengden mat du kan spise og fordøye. Kirurgi kan på den måten gi et langvarig og vedvarende vekttap hvis du er egnet for et slikt inngrep. Men en fedmeoperasjon er en stor operasjon som i betydelig grad vil påvirke din livsstil, som kan være risikabel og som gir bivirkninger. Og - ikke minst - du må for resten av livet følge bestemte kostholdsråd, og du bør være i regelmessig fysisk aktivitet.

Når er kirurgi aktuelt?

Fedmeoperasjoner utføres kun på mennesker som er alvorlig overvektige og som har fått helseproblemer som følge av overvekten. Legen som henviser deg, må anse det som lite sannsynlig at du klarer å gå ned i vekt på annen måte enn ved kirurgi, det vil si at du har hatt kostveiledning, prøvd diett, mosjon og så videre.

Du må tilfredstille følgende kriterier:

 1. Kroppsmasseindeks over 40 (definert som kg/m2) (kalkulator), eller
 2. Kroppsmasseindeks 35-40 med samtidig forekomst av annen alvorlig sykdom som kan bedres med vektreduksjon:
  • Alvorlig hjertelungesykdom som søvnapné, Pickwicks syndrom, kardiomyopati eller
  • Diabetes mellitus type 2 eller
  • Fysiske vansker grunnet overvekt - for eksempel leddsykdom som skyldes overbelastning, vansker med å utføre yrke eller familieplikter
 3. Alder mellom 18 og 55 år. Over denne alder foretas individuell vurdering
 4. Det må ikke foreligge alkoholmisbruk eller alvorlig psykiatrisk sykdom i sykehistorien
 5. Du må være motivert og være i stand til å samarbeide

Hvis du oppfyller disse kriteriene, vil det være aktuelt at et medisinsk team bestående av indremedisiner, kostholdsekspert og eventuelt en psykolog foretar en nøyere vurdering av deg. Teamets oppgave vil være å forsikre seg om at du ikke har en underliggende psykisk lidelse som for eksempel depresjon, eller andre tilstander som kan gjøre det umulig for deg å foreta de nødvendige endringene i livsstil som inngrepet forutsetter.

Neste side