Informasjon

Hårtap hos kvinner

Årsaker

Det er ingen entydig forklaring på hvorfor kvinner mister håret. I noen få tilfeller skyldes det andre sykdommer som diskoid lupus, lichen planus, alopecia areata og soppinfeksjon. Man har mistenkt at de kvinnene som mister håret, har høye nivå av mannlige kjønnshormoner (androgener), men det stemmer ikke. Vi vet ikke hvilken rolle androgener spiller ved kvinnelig hårtap.

Kvinnelig type hårtap (androgenetisk alopeci) er den vanligste årsaken til tap av hår hos kvinner. Det er ofte en familiær opphopning av tilfeller med kvinnelig hårtap. Tilstanden kan oppstå på hvilket som helst tidspunkt etter puberteten. Ved 70-årsalderen fant man i en studie at nær 40 prosent hadde kvinnelig type hårtap.

Hårtapet rammer den sentrale delen av skalpen, sparer den fremre hårlinjen og er karakterisert ved en bredere hårfattig midtlinje på toppen av hodet sammenlignet med bakhodet. Hos noen kvinner kan det også foreligge tap av hår på sidene av hodet. 

Ved kvinnelig mønster av hårtap er det nye håret finere og tynnere enn det håret som det erstatter. Hårrøttene skrumper og tilslutt opphører hårveksten.

Stressutløst hårtap (telogen effluvium)

En viktig årsak til unormalt tap av hår i hodebunnen til kvinner er det som betegnes telogen effluvium. Tilstanden inntrer når et økt antall hår (30-50 prosent) går inn i den telogene (hvile-) fasen i hårsyklus, og disse hårene tapes ca. tre måneder senere. Kvinner med denne tilstanden kan miste mer enn 300 hår per dag. Det foreligger et generelt uttynnende hårtap. Ved å trekke og dra i 40-60 hår vil man ved denne tilstanden dra ut mer enn 10 prosent av hårene. Hos 1 av 3 finner man ingen årsak. Hos de resterende kommer hårtapet ca. 3 måneder etter:

  • Alvorlig sykdom eller betydelig stress, for eksempel etter kirurgi, fødsel, raskt vekttap, ernæringssvikt, høy feber, blødning.
  • Hormonforstyrrelser.
  • Oppstart av behandling med visse medikamenter som cellegift, hormoner, antiepileptika, blodtynnende medisiner, betablokkere, ACE-hemmere, litium.

Dersom årsaken fjernes, kan hårtapet ved telogen effluvium vedvare i opptil 6 måneder. Kronisk telogen effluvium er hårtap som varer lengre enn 6 måneder. Hos noen kan et slikt hårtap vare i årevis.

Forrige side Neste side