Informasjon

Hereditært angioødem

Temaside om Korona

Forebyggende behandling

Legemidler kan benyttes til å nedsette hyppigheten og alvorlighetsgraden av anfall. I beste fall holder de pasienten anfallsfri.

Behandlingsanbefalingene har endret seg over de senere årene. I dag er anbefalt førstevalg i forebyggingen C1-esterasehemmere. Berinert kan settes som subkutane injeksjoner, mens Cinryze må settes langsomt intravenøst. 

Et annet legemiddel er lanadelumab. Det er et monoklonalt antistoff som binder seg til og hemmer kallikrein, et plasmaenzym som er involvert i anfall ved hereditært angioødem. Lanadelumab brukes til å forebygge anfall ved hereditært angioødem. Lanadelumab administreres som en subkutan injeksjon annenhver uke, eventuelt forlenget opptil hver 4. uke. Preparatet er ikke indisert til behandling av akutte HAE-anfall.

Traneksamsyre i tablettform (Cyklokapron) er godkjent til anfallsforebyggende behandling ved HAE.

Behandingene krever grundig opplæring av pasienten. Medikamentene kan forskrives på blå resept av leger med spesialistkompetanse på HAE.

Forrige side Neste side