Informasjon

Hereditært angioødem

Herediært angioødem er en arvelig sykdom. Symptomene er anfall med hevelser i slimhinner, noe som kan gi magesmerter og diaré, samt hevelser i svelg og hals - noe som kan være svært farlig, og hevelser i ansikt, bein, armer og kjønnsorganer.

Forebyggende behandling

To forskjellige typer legemidler kan benyttes til å nedsette hyppigheten og alvorlighetsgraden av anfall. I beste fall holder de pasienten anfallsfri.

Danazol (Danol®) er et hormonpreparat som stimulerer kroppen til å danne mer C1-INH. Dette legemidlet har blitt avregistrert i Norge, men det kan søkes om registreringsfritak. For å få medisinen på blå resept må legen sende en søknad til det lokale NAV Trygd. Preparatet har en rekke bivirkninger, særlig blant kvinner. De mest vanlige er overvekt, bortfall av menstruasjon, høyt blodtrykk, økt hårvekst og depresjoner. Høye doser av denne medisinene over lang tid anbefales ikke fordi det kan føre til svulstdannelse i leveren.

Cyklokapron® er en såkalt fibrinolysehemmer som har evne til å fremme blodets levringsevne, og kan motvirke hevelsestendensen hos pasienter med HAE. Medisinen finnes tilgjengelig i Norge, og den kan fås på blå resept etter søknad til NAV Trygd. Det er ikke alle pasienter som har effekt av denne medisinen.

Hos de pasientene som har HAE og ikke har tilfredsstillende effekt av Danazol eller Cyklokapron tabletter, kan C1-esterasehemmere brukes også forebyggende. Disse preparatene finnes kun til injeksjon, og krever grundig opplæring av pasienten. Medikamentene kan forskrives på blå resept av leger med spesialistkompetanse på HAE.

Forrige side Neste side