Informasjon

Cellulitt

Cellulitt er en akutt bakterieinfeksjon i de dypere lagene av hud og underhud og som nedsetter allmenntilstanden. Cellulitter i ansikt eller hode krever sykehusinnleggelse.

Hva er cellulitt?

Cellulitt er en akutt bakterieinfeksjon i de dypere lagene av hud og underhud. Infeksjonen fører til nedsatt allmenntilstand og pasienten er åpenbart syk. Infeksjonen kan nå ulike dybder i hud og underhud. Området over betennelsen blir ømt og svakt rødt, og det kjennes økt varme i huden. Det ses ingen tydelige endringer i det ytre hudlaget. Det er ingen skarp grense mot normal hud - slik det er ved den mer overflatiske hudinfeksjonen rosen/erysipelas.

Cellulitt betegnes også flegmone.

Årsaker til cellulitt

Tilstanden skyldes infeksjon med bakterier, som oftest stafylokokker eller streptokokker. En sjelden gang kan andre bakterier ligge til grunn for infeksjonen.

Infeksjonen oppstår gjerne som komplikasjon til et sår, en hudskade eller en hudsykdom - for eksempel etter ett dyrebitt. En nylig gjennomgått cellulitt medfører økt opphopning av lymfe i vevet (lymfødem), noe som øker risikoen for ny infeksjon og lengre varighet av infeksjonen.

Diagnostikk av cellulitt

Legeundersøkelsen vil vise typiske forandringer i huden: Rødhet, hevelse, lokal varme og ømhet. Blodprøver som senkning, CRP og hvite blodceller blir målt for å få et inntrykk av hvor mye infeksjonen påvirker kroppen. Analyser av sårsekret kan gi nyttig informasjon om hvordan infeksjonen best kan behandles. Unntaksvis kan det bli aktuelt å ta røntgen eller MR for å utelukke andre og dyperliggående infeksjoner som f.eks. GAS-infeksjonen (kjøttetende bakterier).

Behandling av cellulitt

Ved alvorlige infeksjoner er det viktig å holde det betente området i ro. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig med sengeleie.

Behandlingen vil være forskjellig avhengig av hvor alvorlig tilstanden bedømmes. Pasienter med god motstandskraft, og som bare er moderat påvirket - kan behandles med antibiotika hjemme. Er pasienten medtatt, er det aktuelt med innleggelse i sykehus for å starte antibiotika-behandling direkte inn i blodet. Cellulitter i ansikt eller hode krever alltid innleggelse i sykehus, i slike tilfeller er det en fare for spredning innover til hjernen.

I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon for å drenere materie. Operasjon er også nødvendig dersom det er mistanke om GAS-infeksjon.

Prognose ved cellulitt

Antibiotika vil i de fleste tilfeller helbrede tilstanden, om man ikke blir bedre i løpet av 2-3 døgn etter oppstart av behandling, eller om man føler seg verre, må du få vurdert tilfellet på nytt. I noen tilfeller må pasienten innlegges på sykehus til behandling. Ved en rask og dramatisk forverring av tilstanden kan man frykte at det er en GAS-infeksjon, og i så tilfelle kan akutt operasjon være livsnødvendig.

Vil du vite mer?