Informasjon

Cellulitt

Cellulitt er en akutt, bakterieinfeksjon i de dypere lagene av hud og underhud og som gir påvirkning av allmenntilstanden. Cellulitter i ansikt eller hode krever alltid sykehusinnleggelse.

Hva er cellulitt?

Infeksjonene kan nå ulike dybder mellom hud og bindevevsdrag. Området over betennelsen blir ømt og svakt rødt, og det kjennes økt varme i huden. Det ses ingen tydelige endringer i det ytre hudlaget. Det er ingen skarp grense mot normal hud - slik det er ved den mer overflatiske rosen/erysipelas.

Cellulitt betegnes også flegmone.

Årsaker til cellulitt

Tilstanden skyldes infeksjon med bakterier, som oftest gule stafylokokker eller streptokokker. En sjelden gang kan andre bakterier ligge til grunn for infeksjonen.

Infeksjonen oppstår gjerne som komplikasjon til et sår, en hudskade eller en hudsykdom. Den kan også skyldes et dyrebitt. En nylig gjennomgått cellulitt medfører økt opphopning av lymfe i vevet (lymfødem), noe som øker risikoen for ny infeksjon, og lengre varighet av infeksjonen.

Diagnostikk av cellulitt

Legeundersøkelsen vil vise typiske forandringer i huden: Rødhet, hevelse, lokal varme og ømhet. Blodprøver som senkning, CRP og hvite blodceller vil måles for å få et inntrykk av hvor mye infeksjonen påvirker kroppen. Unntaksvis kan det bli aktuelt å ta røntgen eller MR for å utelukke den livstruende GAS-infeksjonen (kjøttetende bakterier).

Behandling av cellulitt

Når infeksjonen er alvorlig, er det viktig å holde det betente området i ro. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig med sengeleie.

Behandlingen vil være forskjellig avhengig av hvor alvorlig man bedømmer tilstanden. Pasienter med god motstandskraft, og som bare er moderat påvirket - kan behandles med antibiotika hjemme. Er pasienten medtatt er det aktuelt med innleggelse i sykehus for å starte antibiotika-behandling direkte i blodet. Cellulitter i ansikt eller hode krever alltid innleggelse i sykehus, fordi det er fare for spredning innover til hjernen.

I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon for å drenere materie. Operasjon er også nødvendig dersom det er mistanke om GAS-infeksjon.

Prognose ved cellulitt

Antibiotika vil i de fleste tilfeller helbrede tilstanden. I noen tilfeller må pasienten innlegges på sykehus til behandling. Ved en rask og dramatisk forverring av tilstanden kan man frykte at det er en GAS-infeksjon, og i så tilfelle kan akutt operasjon være livsnødvendig.

Vil du vite mer?