Informasjon

Cellulitt

Cellulitt er en akutt bakterieinfeksjon i de dypere lagene av hud og underhud og som nedsetter allmenntilstanden. Cellulitter i ansikt eller hode krever sykehusinnleggelse.

Hva er cellulitt?

Cellulitt er en akutt bakterieinfeksjon i de dypere lagene av hud og underhud. Infeksjonen fører til nedsatt allmenntilstand og personen er åpenbart syk. Infeksjonen kan nå ulike dybder i hud og underhud. Området over betennelsen blir ømt og rødt, og det kjennes økt varme i huden. Det er ingen skarp grense mot normal hud - slik det er ved den mer overflatiske hudinfeksjonen rosen/erysipelas.

Flegmone brukes noen ganger som synonym til cellulitt, men er egentlig betegnelse for enhver avgrenset betennelsestilstand i et organ.

Årsaker til cellulitt

Tilstanden skyldes infeksjon med bakterier, som oftest stafylokokker eller streptokokker. En sjelden gang kan andre bakterier ligge til grunn for infeksjonen.

Infeksjonen oppstår gjerne som komplikasjon til et sår, en hudskade eller en hudsykdom - for eksempel etter ett dyrebitt. Den bakenforliggende hudskaden kan også være så liten at den ikke er synlig for det blotte øyet.

En nylig gjennomgått cellulitt medfører økt opphopning av lymfe i vevet (lymfødem), noe som øker risikoen for ny infeksjon og lengre varighet av infeksjonen.

Diagnostikk av cellulitt

Legeundersøkelsen vil vise typiske forandringer i huden: Rødhet, hevelse, lokal varme og ømhet. Blodprøver som senkning, CRP og hvite blodceller er ofte forhøyet og blir målt for å få et inntrykk av hvor mye infeksjonen påvirker kroppen. Analyser av sårsekret kan gi nyttig informasjon om hvordan infeksjonen best kan behandles, men er huden hel gjøres normalt ingen slik prøvetaking. I tvilstilfeller kan det bli aktuelt å gjøre en ultralydundersøkelse. Røntgen kan være til nytte ved mistanke om infeksjonen har nådd underliggeden bein. MR kan være aktuelt ved ved behov for å utelukke andre og dyperliggående infeksjoner slik som invasiv GAS-infeksjonen (kjøttetende bakterier).

Behandling av cellulitt

Ved alvorlige infeksjoner er det viktig å holde det betente området i ro. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig med sengeleie. Det anbefales gjerne å holde den syke kroppsdelen hevet og eventuelt anbefales kompresjon hos personer med kronisk ødem i området, for å redusere hevelse og oppnå raskere reduksjon av symptomer. 

Behandlingen vil være forskjellig avhengig av hvor alvorlig tilstanden bedømmes. Ellers friske personer med god motstandskraft, og som bare er moderat påvirket - kan behandles med antibiotika hjemme. Er personen medtatt, er det aktuelt med innleggelse i sykehus for å gi antibiotikabehandling direkte inn i blodet. Cellulitter i ansikt eller hode krever alltid innleggelse i sykehus, i slike tilfeller er det en fare for spredning inn til hjernen.

I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon for å drenere puss og fjerne dødt vev. Operasjon er også nødvendig dersom det er mistanke om kjøttende bakterier (invasiv GAS-infeksjon).

Prognose ved cellulitt

Antibiotika vil i de fleste tilfeller helbrede tilstanden. Om tilstanden ikke blir bedre etter to til tre døgn med antibiotikabehandling, eller om den forverres, må du du oppsøke lege. I noen tilfeller er da sykehusinnleggelse nødvendig. Ved en rask og dramatisk forverring av tilstanden kan det dreie seg som en GAS-infeksjon, og i så tilfelle kan akutt operasjon være livsnødvendig.

Vil du vite mer?