Informasjon

Diskoid lupus erytematosus

Lupus erytematosus (SLE) kan forekomme i hele kroppen, bare i huden (diskoid lupus erytematosus, DLE) eller begge steder. Typisk for sykdommen er et sommerfuglliknende utslett i ansiktet.

Hva er diskoid lupus erytematosus?

Diskoid lupus erytematosus, DLE, er en godartet hudlidelse som viser seg som røde, skarpt avgrensede, skjellende områder. Disse er som regel lokalisert til ansiktet. Forandringene tilheles som regel, men det vil være arrdannelser med økt pigmentinnhold.

Diskoid lupus erythematosus, hodebunn

Tilhelingen ved diskoid lupus gir arrdannelse, og kan medføre håravfall dersom hårbunnen er affisert.

Skjellaget ved diskoid lupus er tynt, men henger godt fast. Når man skraper på det, løsner det nesten ikke, men overflaten får et spesielt krittaktig utseende.

Økt følsomhet for lys er vanlig ved lupus erytematosus, og hudforandringene forekommer gjerne på lyseksponerte områder, typisk som «sommerfuglutslett» i ansiktet, eventuelt i hodebunnen

Typiske trekk ved denne tilstanden er at man har rødfiolette og skjellende områder i ansiktet, særlig på nese og kinn. Disse områdene kan danne et sommerfuglmønster i ansiktet. Forandringer vil også kunne finnes på ørene, i hårbunnen, på håndryggen og fingrene. Skjellaget er tynt, men det henger godt fast. Tilhelingen gir arrdannelse, og det kan gi håravfall dersom hårbunnen er angrepet.

Ni av ti personer med denne sykdommen er kvinner. Diskoid lupus erytematosus forekommer hyppigst i alderen 20-40 år.

Animasjon av lupus
Neste side