Informasjon

Giardiasis

Symptomer

Tiden det tar fra du smittes til du blir syk, inkubasjonstiden, er vanligvis 7-10 dager, men den kan variere fra 5-25 dager. Omkring halvparten av de eksponerte individene blir kvitt infeksjonen uten at det oppstår symptomer. Cirka femten prosent av de infiserte får kronisk infeksjon i måneder og i sjeldne tilfeller i år, med eller uten symptomer. Disse personer kan smitte andre. Smitteførende er også de resterende 35-45 prosent som har akutt sykdom med symptomer på mage-tarm infeksjon.

Ved akutt sykdom foreligger det ofte vanntynn diaré, særlig i starten. Magesmerter og luftplager, kvalme, diaré og illeluktende avføring ble rapportert hos over 90 prosent av de smittede under epidemien i Bergen i 2004. Andre symptomer kan være slapphet, vekttap og i noen få tilfeller feber. Symptomene varer vanligvis 2-4 uker.

Mange blir bra uten behandling, men noen plages med langvarig eller tilbakevendende diaré som varer i uker til måneder (kronisk giardiasis). Også den kroniske formen kan gi en lang rekke tilleggssymptomer som magesmerter, luftplager, vekttap, manglende næringsopptak i tarmen, slapphet og depresjon. Om lag en tredjedel opplever samtidig med tarminfeksjonen at de også får plager og irritasjon fra øyne, hud, ledd eller urinveier. Opptil 40 prosent utvikler midlertidig laktoseintoleranse.

Forrige side Neste side