Informasjon

Giardiasis

Temaside om Korona

Symptomer

Tiden det tar fra du smittes til du blir syk, inkubasjonstiden, er vanligvis 7-10 dager, men kan variere fra 5-25 dager. Omkring halvparten av de eksponerte individene blir kvitt infeksjonen uten at det oppstår symptomer. Cirka femten prosent av de infiserte får kronisk infeksjon i måneder og i sjeldne tilfeller i år, med eller uten symptomer. Disse personer kan smitte andre. Smitteførende er også de resterende 35-45 prosent som har akutt sykdom med symptomer på mage-tarm infeksjon.

Ved akutt sykdom foreligger det ofte vanntynn diaré, særlig i starten. Magesmerter og luftplager, kvalme, diaré og illeluktende avføring ble rapportert hos over 90 prosent av de smittede under epidemien i Bergen i 2004. Andre symptomer kan være slapphet, vekttap og i noen få tilfeller feber. Symptomene varer vanligvis 2-4 uker.

Mange blir bra uten behandling, men noen plages med langvarig eller tilbakevendende diaré som varer i uker til måneder (kronisk giardiasis). Også den kroniske formen kan gi en lang rekke tilleggssymptomer som magesmerter, luftplager, vekttap, manglende næringsopptak i tarmen, slapphet og depresjon. Om lag en tredjedel opplever samtidig med tarminfeksjonen at de også får plager og irritasjon fra øyne, hud, ledd eller urinveier. Opptil 40% utvikler midlertidig laktoseintoleranse.

Forrige side Neste side